Senioři čekají na místo v domově důchodců několik měsíců i let. Čekací lhůty jsou tak dlouhé, že se lůžka v domově někdy ani nedožijí. Situaci má zlepšit nová strategie v oblasti sociálních služeb, kterou kraj schválil v prosinci.

S nedostatkem lůžek se potýká i domov důchodců v Albrechticích nad Orlicí. Jde přitom o jediné zařízení v kraji, které se specializuje na seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Sice se připravuje rozšíření kapacit o dalších 24 lůžek, to je ale podle statutárního zástupce domova Karla Vacka jen kapka v moři.

V Královéhradeckém kraji je největší podíl osob starších osmdesáti let. Populace stárne a nabídka pobytových služeb neroste přiměřeným tempem. Nová strategie kraje proto počítá s navýšením lůžek i v jiných regionech. „Pobytové služby chceme rozšířit zejména na Rychnovsku a Hradecku, kde je dostupnost nižší,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner.

V Albrechticích vyroste do roku 2020 zcela nový areál na zelené louce. Další lůžka jsou potřeba, aktuální stav je dle Karla Vacka tristní: „V pořadníku máme zhruba 140 žádostí a jsme schopni jich uspokojit dvacet až pětadvacet ročně.“ Kvůli dlouhému seznamu čekatelů tak senioři s „Alzheimerem“ často končí v psychiatrických léčebnách či léčebnách dlouhodobě nemocných. Problém ale je, že LDN nejsou schopny takovým pacientům nabídnout adekvátní péči. „My se snažíme klienty aktivizovat a ne je pouze udržovat při životě,“ vysvětlil důležitost zařízení sociálních služeb Karel Vacek.

S výstavbou zcela nového domova důchodců se již začalo v Rychnově nad Kněžnou, kde je problém s nedostatkem lůžek nejpalčivější. Připravuje se také mírné rozšíření počtu lůžek v broumovském domově. Obě zařízení by mohla v roce 2019 nabídnout dalších 45 lůžek. „Kraj také připravuje rekonstrukci domova pro seniory v Lamperticích, který by se mohl rozšířit do Žacléře. Rovněž plánujeme výstavbu 60 až 90 nových lůžek v Domově U Biřičky na Novém Hradci Králové,“ přiblížil novinky náměstek hejtmana Vladimír Derner.

Jedním z cílů nové strategie je, aby co nejvíce důchodců mohlo zůstat v domácí péči. „Proto chce kraj významně posílit pečovatelské, ambulantní služby a osobní asistence, které zajistí podporu v domácím prostředí,“ sdělil náměstek.

Domovy důchodců by podle strategie měly sloužit hlavně seniorům, kteří vyžadují celodenní péči, ale rodina se o ně už nezvládá starat. Zejména u seniorů trpících demencí nebo Alzheimerovou chorobou ale přichází v úvahu varianta domácí péče jen do určité fáze nemoci. Péče o osoby s demencí je největší výzvou následujících let.

Nedostatek míst v domovech trápí i Jičínsko a Vrchlabsko. Do roku 2026 naroste počet osob starších osmdesáti let v kraji o dalších 40 procent, sociální služby tak bude potřebovat o téměř dva tisíce seniorů více než v současnosti.