Den před tím, než si republika připomene 74. výročí od konce II. světové války, čeká „oslava osvobození“ i obyvatele hradecké části Svinary. Právě 7. května se totiž po devětadvaceti měsících od uzavření otevře zdejší most. Původní most plukovníka Šrámka se nad Orlicí klenul dlouhých 111 let. „Práce na mostu ve Svinarech jsou v závěrečné fázi. Ke slavnostnímu otevření dojde 7. května,“ informoval tiskový mluv-čí hradeckého hejtmanství Jiří Klemt.

Rozpětí nového mostu, jenž hejtman-ství vyšel na 65 milionů korun, je 75 met-rů. Jsou na něm dva jízdní pruhy pro auta a chodník pro chodce a cyklisty.

Na silnici nejsou peníze

Podle původního plánu mělo otevření mostu souviset i s navazující první etapou rekonstrukce průtahu Malšovou Lhotou, kdy měl most sloužit jako objízdná trasa. Na tuto rekonstrukci za necelých 50 milionů korun však zatím nejsou peníze. Původně je kraji přislíbil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ale zatím odtud nepřiputovala ani koruna. „Svinarský most měl sloužit při rekonstrukci silnice jako jedna z objízdných tras. Avšak Královéhradecký kraj v současnosti nedisponuje financemi ze SFDI. Opravy závisí na přidělení finančních prostředků ze strany SFDI. Kvůli nastalé situaci není termín 6. května pro zahájení opravy reálný,“ dodal k rekonstrukci, která měla být dokončena 27. října letošního roku, Jiří Klemt.

Křižovatka Mileta v Hradci Králové.
Proti Miletě se nikdo neodvolal