Rušnější provoz, téměř každodenní smrt na silnicích, předpisy a dopravní situace by měly zvládat už i malé děti, od útlého věku jsou součástí dopravního kolotoče.

V Hradci už by jim ve vzdělávání tímto směrem příští rok mohlo sloužit nové dopravní hřiště v Třebši u sportovní haly. Pokud vše půjde hladce, stavět se začne na jaře.

Hřiště čeká 
na stavební povolení

„V současné době v podstatě čekáme na stavební povolení, pak následují obvyklá kolečka, schválení finančních prostředků, výběrové řízení na zhotovitele stavby a může se začít," potvrdil Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

To stávající hřiště u malšovického stadionu už je zastaralé, navíc tam chybí i potřebné zázemí. „Uvítali bychom modelové křižovatky s více pruhy, tam často dochází ke střetům vozidel s chodci. Tady v Hradci jich je hodně," řekl Miroslav Hloušek, ředitel hradecké městské policie. Právě ta pořádá vzdělávací programy pro děti ze škol. Na některých školách je dopravní výchova v osnovách, na dopravním hřišti děti získají praktické dovednosti. „Záleží asi i na přístupu rodičů, na některých dětech je vidět, že předpisy a pravidla znají, jiné zase moc ne," dodal Miroslav Hloušek.

Nové dopravní hřiště by mělo spolykat kolem dvaceti milionů korun. Nebudou tam chybět ani přejezdy železnice, zálivy zastávek, vícepruhové křižovatky. K dispozici bude i půjčovna kol a moderní zázemí s učebnou a skladem pomůcek.

„Zkrátka počítáme se všemi dopravními situacemi, se kterými se mohou děti na silnici potkat," doplnil Jindřich Vedlich.

Město už nové hřiště plánuje řadu měsíců, průtahy způsobily problémy s vedením inženýrských sítí, částečně totiž vedly po pozemcích patřícím TJ Sokol.