„Jde o spolupráci státu, kraje a města, která je vždy potřebná a pro všechny strany přínosná. Nesmíme se na to dívat tak, že hradíme cizí organizaci její výdaje, ale jsme vlastně pětinou kraje a s přilehlým okolím dokonce jeho třetinou. Královéhradecký kraj zase v Hradci Králové provozuje Muzeum východních Čech. Výstavba planetária a rekonstrukce Galerie moderního umění se uskutečnila také z peněz krajských, které v tomto případě směřují do našeho města," vysvětluje Zdeněk Fink, primátor města.

Za posledních pět let putovalo z městské kasy pro hasiče zhruba 13 milionů korun. V roce 2011 poskytlo město profesionálním hasičům finanční prostředky, za které byla i kromě běžných údržbových prací či oprav vybavena zásahová jednotka požární stanice, dále rekonstruovány plynové kotelny, nakoupeny protichemické ochranné oděvy, termokamery, hydraulické nůžky či navijáky.

O rok později pomohlo město vybavit zásahovou jednotku a pořídit automobil. V roce 2013 peníze mířily na nákup mikrobusu, sady pro otvírání dveří, zásahový automobil či hydraulický naviják.

Z peněz se také opravují a udržují elektronické sirény na území města.

Dobrovolní hasiči, které zřizuje město, dostávají každoročně kolem tří milionů korun. Za ně platí školení, výcvik, energie pro jedenáct zbrojnic, nakupují pohonné hmoty a postupně obnovují technické a ochranné prostředky. Vloni město navíc  pomohlo pořídit dva dopravní automobily za půl druhého milionu korun a v roce 2013 přispělo částkou ve výši skoro sedmi milionů korun na nákup cisterny. Letos chce magistrát pořídit další cisternu.