Doučují děti školou povinné, vaří polévku pro lidi bez domova, docházejí za osamělými seniory. A to vše zcela zdarma a ve svém volném čase. Řeč je o desítkách dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové, kteří v první polovině letošního roku odpracovali již téměř 2500 hodin.

„Je řada akcí, které se zcela zajišťují již jen díky dobrovolníkům a několik akcí, kde se bez jejich pomoci neobejdou. Například při tradiční Eliščině sbírce se během dne u kasiček na Velkém náměstí prostřídá každoročně téměř 25 lidí. Nezištná pomoc dobrovolníků ve všech osmi střediscích Oblastní charity je velkým přínosem," pochvaluje práce dobrodinců Petra Zíková z oblastní charity.

Mongolská dvojčata doučuje češtinu

Zhruba 25 dobrovolníků dochází pravidelně doučovat děti do škol. Mezi nimi i Milan Vodvárka, který ve třídě 1. B na ZŠ Josefa Gočára doučoval mongolská dvojčata. „Díky jeho zásluze a pravidelné péči se holčičky zlepšily v českém jazyce, který je baví. Spolupráce s panem Vodvárkou byla úžasná, děvčátka doučoval pravidelně dvakrát týdně a vždy se jim plně věnoval," hodnotí doučování velmi kladně třídní učitelka děvčat, Andrea Čížková, a doufá, že podobná spolupráce bude fungovat i v příštím roce.

Maminky na mateřské i studenti

Jednoznačně říct, kteří lidé nejčastěji rozšiřují řady pomocníků, podle Petry Zíkové nelze. Potkáte tu jak maminky na mateřské dovolené, studenty, tak i nezaměstnané. „Většina lidí se zajímá o dobrovolnickou pomoc z nějakého důvodu. Někdo byl těžce nemocný a své životní priority radikálně přehodnotil, jiný prošel kus cesty v různých zaměstnáních, ve vztazích a zjistil, že mu dělá moc dobře pomyšlení, že nezištně pomáhá a že je součástí organizace, která je založena na pomoci, důvěře a dobrotě," naznačuje nejčastější důvody Petra Zíková. Dobrovolníky se někteří stávají také proto, že jim to zkrátka přijde normální a chtějí přiložit ruku k dílu. Na výplatu tito lidé nečekají. „Jsou vděční za úsměv, vlídné slovo, cítí, že jsou upřímně potřební, a že je jejich práce a vynaložený čas má smysl," říká Petra Zíková, která se sama řadí mezi aktivní dobrovolníky.

Velkým poděkování pro všechny pomáhající je každý rok Cena Ď, tedy ocenění, které se uděluje mecenášům a dobrodincům. Hlavní cenu v Královéhradeckém kraji v tomto roce získal Petr Štěpánek.

Práce dobrovolníka? Asistence v noclehárně i pečení perníčků
Chodí do azylového domu pro maminky s dětmi, za seniory, do Sociálního šatníku, asistují v Zimní noclehárně, vaří polévku pro lidi bez domova, uklízejí v kostele, hlídají děti z rané péče v jejich domovech i přímo na středisku, doučují na základních školách, chodí do terénu k lidem bez domova. Čtyřicet dobrovolníků se rozjelo na brigádu do Neratova, další do Dětského domova v Nechanicích. To je jen velmi stručný seznam činností, do kterých se v tomto roce zapojili dobrovolníci Oblastní charity Hradec Králové. Co dalšího je ještě letos čeká? Eliščina sbírka, pomoc s organizací hudebního festivalu Play Fair a Charitativního běhu, pečení perníčků pro seniory nebo například Národní potravinová sbírka.