Kromě zázemí a prostor tělocvičny by měla být vybudována i parkovací stání pro celkem 46 aut. Radnice odhaduje cenu na 55 milionů korun bez DPH, finální cenu určí ale až výběrové řízení, jehož podmínky musí na začátku října ještě potvrdit zastupitelé.

„Ještě před zahájením prací musí být provedena přeložka silových kabelů distribuční sítě, vedení telekomunikace a také musí být ukončeny přípojky dosavadní sokolovny. Podle zadávací dokumentace bychom měli staveniště předávat vysoutěženému zhotoviteli na jaře příštího roku, přičemž je na stavbu včetně vyklizení staveniště a kolaudace 16 měsíců. V případě příznivých podmínek by mohlo být hotovo v létě roku 2021,“ sdělil investiční náměstek primátora Jiří Bláha.

Hradec pořídí nové kontejnery na kov a olej.
Hradec pořídí nové kontejnery na kov a olej