Výstavba nového kolumbária přijde hradeckou radnici na 630 tisíc korun. Stavba reaguje na poptávku na ukládání zpopelněných ostatků na původním hřbitově Pouchov. „Možnosti, zejména budování urnových hrobů, jsou zde prakticky vyčerpány. Varianta rozšíření hřbitova na Pouchově v souladu s územním plánem je spíše teoretická, takže v současné době upřednostňujeme naplnění všech prostor uvnitř stávajícího hřbitova," uvedla náměstkyně primátora Romana Lišková.

Pokud záměr odsouhlasí zastupitelé města, tak bude výstavba nového kolumbária spuštěna v letošním roce. „Místo pro nové kolumbárium vznikne na pouchovském hřbitově díky odstranění nevyužívaných hrobek, který byl vydán se souhlasem odboru památkové péče hradeckého magistrátu. Předpokládáme, že jeho výstavba by měla být hotova do jara příštího roku," upřesnil Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové.

Výrazně nákladnější je záměr rozšíření lesního hřbitova, který by mohl přijít zhruba na 130 milionů korun. Město odhaduje, že s rozšířením lesního hřbitova by se mohlo začít v příštím roce. V územním plánu města se tam počítá s plochou pro pohřebnictví o rozloze 55 hektarů. V současnosti se využívá jen část o rozloze 28 hektarů a z ní se plně využívá pouze jedna třetina.