Stovky diváků však vytrvaly, aby zhlédly bitevní ukázku s názvem Odděleně pochodovat, jednotně udeřit!, která byla pojmenována podle strategie náčelníka pruského generálního štábu Helmuta von Moltkeho a která pruským vojskům přinesla vítězství.

Scénu sehrálo 400 členů klubů vojenské historie z Česka, Evropy i USA, k dispozici měli čtyřicet koní či dvacet historických kanónů. Před bitvou divákům zahrála kapela 6. praporu polních myslivců, zájemci se mohli seznámit s životem v historickém vojenském ležení nebo si vyfotografovat muže a ženy v dobových vojenských i civilních oděvech.

Boj, který se před 151 lety na Chlumu odehrál, byl největší bitvou na území Čech a Moravy. Šlo o rozhodující střetnutí mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím v prusko-rakouské válce, v němž Rakousko utrpělo drtivou porážku. U Hradce Králové bojovalo 436 000 vojáků, padlo 8000 tisíc z nich, většina na rakouské straně.