„Projekt Sanitka splněných přání spočívá ve splnění posledního přání osobám na sklonku jejich života. Speciálně upravená sanitka jim umožní navštívit milovaná místa, své blízké, sportovní a kulturní akce nebo vycestovat do zahraničí. Službu, která je pro klienty zdarma, mohou využít lidé na celém území ČR. Projekt Sanitka splněných přání provozuje nezisková organizace Asociace Samaritánů České republiky. Provoz je financován díky dárcům, ať už se jedná o soukromé osoby, firmy, větší společnosti či státní správu,“ informuje město Hradec Králové na svých webových stránkách s tím, že tento projekt u něho našel podporu.

Poskytnutý příspěvek ve výši sto tisíc korun bude využit na nákup monitoru životních funkcí s defibrilátorem. „Přístroj, který je s ohledem na zdravotní stav některých klientů při transportu nezbytný, bude umístěn v sanitním voze a výrazně zvýší komfort, bezpečí a kvalitu péče o klienty,“ doplňuje zpráva.

„Tím, že připravíme vysněný zážitek, můžeme být v posledních dnech jeho života trochou světla jak pro samotného pacienta, tak i pro jeho okolí. Protože jen jedno přání může být poslední - a my ho rádi splníme každému pacientovi, pomůžeme každému pacientovi pouze jednou! To je to, čeho chceme dosáhnout. Zlepšení kvality života v tomto nelehkém období a alespoň na chvíli odsunout těžké okamžiky v závěru života,“ uvádí tým ze Sanitky splněných přání, který projekt v České republice uskutečňuje. 

Stichting Ambulance Wens byla založena v Holandsku v roce 2007 jako doplněk péče o imobilní pacienty v terminálním stádiu nemoci. Zakladatelem byl řidič sanitky Kees Veldboer. Stále existuje mnoho pacientů, kteří zemřou, aniž by se skutečně „rozloučili“. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je imobilita pacienta a stávající systém není připraven pacientovo přání splnit. Proto byla založena nadace na pomoc lidem, kteří jsou závislí na sanitní dopravě. Impulsem k založení nadace byla událost, která se stala zakladateli nadace - Kees Veldboer splnil poslední přání bývalého námořníka, pana Stefanuta, během převozu sanitkou v Rotterdamu. Tento pán tak strašně chtěl ještě jednou plout na lodi, že Kees „podlehl“ jeho prosbám a plavbu pacientovi umožnil.
/Sanitka splněných přání/