Ústní státní maturity v pondělí začaly na Střední odborné škole a Středním učilišti Hradec Králové, které sídlí v Hradební ulici. Celkem zde letos maturuje sto devatenáct studentů.

V příštím týdnu začnou ústní zkoušky také na gymnáziích Josefa Kajetána Tyla a Boženy Němcové. Na Biskupském gymnáziu začíná zkouška dospělosti v pondělí 23. května. „Ze začátku mě státní maturity vadily, protože jsme neměli téměř žádné informace a také učitelé byli zmatení. Teď mám více strach spíše ze školní části. Museli jsme si vybrat dva předměty státní maturity a dva ze školní části. Čeština je povinná a jako druhý státní předmět jsme si mohli zvolit lehčí či těžší formu angličtiny nebo matematiky. Učím se hlavně na zeměpis a matematiku, kterou skládám v rámci školní části. Češtinu a angličtinu, u které jsem si vybrala nižší úroveň, nechávám na poslední chvíli,“ uvedla studentka posledního ročníku Biskupského gymnázia Hedvika Bardonová.

Zkoušku skládá téměř 6000 studentů

V Královéhradeckém kraji letos na středních školách maturuje 5738 studentů. „Na školách zřizovaných krajem bude skládat zkoušku dospělosti 4561 žáků a zbytek na školách soukromých, církevních a jedné střední městské škole v Úpici na Trutnovsku. Dohromady maturuje 525 studentů víceletých gymnázií a 795 žáků čtyřletých gymnázií,“ řekl Daniel Horáček z odboru školství krajského úřadu.

Maturity se připravují čtrnáct let, přišly celkem na 680 milionů korun. V prvním roce se jich zúčastní až 102 000 studentů. Ministr školství Josef Dobeš (VV) spojil s jejich zdárným spuštěním svůj mandát.

Jak vypadá ústní zkouška z češtiny?

Při ústní části zkoušky jsou podle ministerstva školství předmětem „praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy“.

Student musel ve stanoveném termínu odevzdat řediteli školy seznam 20 literárních děl sestavený na základě předem daných kritérií. Z tohoto seznamu si žák losuje jedno zadání. Zkoušku vykoná s pracovním listem, který dostane až po vylosování zadání.

„Čeština se mi zdá jednoduchá, protože v přípravných testech bylo například za úkol najít ve větě chybu a ve slově víkend byl ypsilon. Na didaktický test se připravit moc nedá a jinak si stačí přečíst knihy a pak o nich mluvit,“ dodala Hedvika Bardonová.

Váha ústní zkoušky v rámci celé zkoušky z českého jazyka a literatury je jedna třetina. Písemná část maturit se píše až po úspěšném složení ústní části. V případě neúspěchu student ovšem skládat písemnou část nemůže.