Již 25 let dojíždí s pomocí za pacienty do domácností. Čtvrtým rokem je doprovází i na poslední cestě životem.

Čtvrt století cest za nemocnými

Malá červená auta s logem charity jezdí v Hradci Králové a blízkých obcích od pondělí do neděle. Sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby přijedou za pacientem až domů. Zkontrolují zdravotní stav, převážou ránu, podají léky… a jedou dál – za dalšími, kteří ošetření potřebují. Jejich péči je možné zajistit ve spolupráci s ošetřujícím lékařem pacienta, který ordinuje léčbu. Tým tvoří profesionální zkušené zodpovědné zdravotní sestry, jejichž vysoká odbornost jde ruku v ruce se vstřícností, laskavostí, uměním naslouchat a porozuměním. Péče je hrazená zdravotními pojišťovnami. V loňském roce dojížděly k 559 pacientům.

Čtyři roky strávené mezi umírajícími

Jiný tým zdravotních sester, poslání obdobné. Pomoci, ošetřit, být na blízku, sdílet okamžiky radostné a smutné. Domácí hospicová péče Hradec Králové je poslední službou nevyléčitelně nemocným lidem. Péčí, která umožňuje umírajícím prožít poslední dny života doma. Doposud bylo každoročně v péči téměř 140 nemocných. Odešli důstojně. Zemřeli, jak si přáli. V klidu domova, ve své posteli, obklopeni věcmi a prostředím, které jim bylo nejbližší, se svojí milující rodinou. Naplnilo se jejich poslední přání. Po dobu péče se o ně starali hospicové zdravotní sestřičky, lékaři paliativní medicíny, sociální pracovnice a psycholožka. Jejich podporu využívaly rodiny i po úmrtí, v době truchlení.

V letošním roce slaví hradecká charita kulaté narozeniny. Dvacet pět let usilovné, trpělivé a zodpovědné práce s lidmi a pro lidi. Tisíce pacientů, tisíce klientů. Nikdo nezůstal bez pomoci. Za dobu existence se rozrostla na osm samostatných středisek, které se cíleně zaměřují na konkrétní pomoc - lidem bez domova, v těžkých životních situacích, rodinám s dětmi bez domova, rodinám s dětmi s postižením, obětem domácího násilí, seniorům, nemocným a umírajícím.

Petra Zíková