Máte tady pěkný výhled, jen ho trochu kazí opatovická elektrárna. Co říkáte tomu, že se tam opět chystá stavba spalovny odpadů pro energetické využití?

Je to čerstvá věc. Musíme nejdřív prostudovat, co se vlastně chystá. Pak svoláme veřejnou schůzi občanů a poté k tomu zaujmeme stanovisko. Jako první se ale chceme stát dotčeným územně samosprávným celkem, abychom měli dostatek informací a mohli projekt ovlivňovat. Kdo jiný by měl být dotčený, než my, když jsme čtyři kilometry vzdušnou čarou od komína elektrárny ve směru převládajících větrů.

Obáváte se, že by chystaná spalovna měla negativní vliv na prostředí ve Vysoké?

To v tuto chvíli nevím. Je potřeba vyhodnotit, jestli je vůbec potřeba. Kritici tvrdí, že ne. Je to komerční projekt, když už se ale jednou postaví, tak musí co nejvíc vydělávat a tím pádem spalovat na plný výkon. Připomínám, že plánovaná maximální kapacita je 150 tisíc tun odpadů. Vzhledem k tomu, že zákon motivuje obce, aby čím dál tím víc třídily, tak je obava, že spalovna bude dovážet odpady z daleka. Otázka je také, co bude se zbytky po spalování, jaké bude mít ta struska vlastnosti a co s ní pak chtějí dělat. Ale opakuji, jsme na začátku, uvidíme, co se dozvíme.

Někdy se říká, že ve Vysoké bydlí polovina lékařů z nedaleké fakultní nemocnice, je to pravda?

To číslo samozřejmě neznám, ale máme tady snad všechny lékařské specializace, od porodníka po patologa. Jen v sedmičlenném zastupitelstvu mám dva doktory.

Ve Vysoké přibylo za posledních 25 let víc než 1100 obyvatel, zvládá ten nárůst infrastruktura?

Budeme muset rekonstruovat čistírnu odpadních vod. Je to ale hlavně tím, technologie je na hranici životnosti. V roce 1998 byla prozíravě postavená na dvojnásobnou kapacitu, než jsme tehdy měli obyvatel. Jsme na hranici životnosti a kapacity. Zpracováváme projekt na kompletní modernizaci. Zůstanou jen podzemní nádrže a budova okolo. Předpokládáme investici za asi 10 milionů korun. Na střechu chceme dát fotovoltaiku a tou elektřinou ji chceme pohánět. ČOV jede na 95 procent svých možností. Nová technologie by mohla kapacitu zvýšit o 10 až 15 procent.

V areálu opatovické elektrárny má vyrůst spalovna odpadů s energetickým využitím.
Plán na spalovnu v opatovické elektrárně: Odpůrci se bojí odpadů z celé země

Bude ta kapacita stačit?

V nejbližších deseti letech neočekáváme podstatný nárůst obyvatel. Plochy určené k zastavění jsou prakticky obsazené. Na ČOV máme peníze ušetřené, je ale možné, že získáme dotaci. Stavět bychom mohli už příští rok.

Připojíte i část obce Podlesí, která teď není k čistírně připojená?

To teď řešíme. Podlesí má asi 200 obyvatel, ale spád má na opačnou stranu, než máme čistírnu. Nové domy tam mají vlastní čističky, staré pak septiky a všechno to končí v melioračním příkopu, který vede přes pole a po třech kilometrech končí v Labi. Na vyústění je voda podle odběrů čistá. Podle zákonů to takto ale fungovat nemůže. Řešením bude pravděpodobně nová kořenová čistírna. Teď komunikujeme s vodoprávním úřadem, aby nám řekli potřebné parametry. Podle studie by mělo být možné. Je to z mého pohledu ideální varianta. Je i ekologická, navíc bychom opět chtěli využít fotovoltaiku k pohonu technologie.

Před úřadem jsem si všiml obecního elektromobilu, není to zbytečně drahé auto?

Stálo přes půl milionu korun, ale z toho půlku nám zaplatila dotace a nádherně se nám osvědčuje. Každý den s ním jezdíme do Hradce pro obědy pro školku. Já s tím jezdím po obci, po úřadech a podobně. Teď ho nabíjíme prodlužovačkou z okna záchodu, ale už nám projektují fotovoltaiku na přístavbu úřadu, pak už ho budeme dobíjet ze slunce. Technická četa také jezdí elektrickou tříkolkou.

V Hradci Králové oficiálně začala stavba nového fotbalového stadionu v Malšovicích.
Národní sportovní agentura zastavila dotaci pro hradecký fotbalový stadion

Zdá se, že si ve Vysoké přírody vážíte.

To není jenom elekromobilita, ale například okolní stohektarový lán jsme rozdělili na tři části výsadbou biopásů, je to celkem 8 tisíc dřevin na orné půdě. Vedle sportovní haly chystáme akumulační a současně retenční nádrž na zachycování dešťové vody. Projekt je hotový, čekáme na stavební povolení. Měla by stát asi tři a půl milionu korun a vše by měla zaplatit dotace. Kromě zadržování vody v krajině a příznivého vlivu na klima bude nádrž současně napajedlo pro zvěř. Kolem bude zeleň, stromy, bude to krásný krajinný prvek a odpočinkový.