„Dokončeno je budování pilotové založení obou budov. Jsou vyvrtány 2/3 ze 122 geotermálních vrtů, které budou v budoucnu kampus v zimě vytápět a v létě chladit, momentálně probíhá jejich horizontální propojování. Jedná se o jednu z největších staveb nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v rámci České republiky. V průběhu prosince 2023 proto bude na staveništi před Fakultní nemocnicí postavena šestice věžových jeřábů. Množství přepravovaného stavebního materiálu a plánovaná hmotnost jednotlivých stavebních prvků si vyžádala dovezení tří speciálních jeřábů z evropské flotily koncernu Wolfkran,“ uvedla v tiskové zprávě Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

„Kromě nasazení tří jeřábů, které jsou v běžné nabídce, tak byly na tuto stavbu dovezeny z Vídně dva jeřáby WOLFF 6531.12cross o maximální nosnosti 12 tun a z Dortmundu jeřáb WOLFF 7532.16cross s maximální nosností 16,5 tuny a délkou výložníku 75 metrů. Takto velké jeřáby jsou na stavbách v České republice k vidění jen zřídka,“ doplnila.

Archeologové se domnívají, že by nalezené kmeny mohly být polotovary monoxylů, tedy lodí vydlabaných z jednoho kmene.
Nedokončené monoxyly? Šlo by o nález evropského významu, říkají archeologové

Nad staveništěm, které se nachází v blízkosti nemocničního heliportu, se nelétá, právě kvůli jeřábům: „Zapojení tak velkého množství jeřábů je možné díky vstřícnému přístupu Letecké záchranné služby Hradec Králové, kdy Úřad pro civilní letectví uzavřel náletový koridor vrtulníku na heliport ve Fakultní nemocnici vedoucí přes staveniště kampusu, aby předešel případné kolizi s takto vysokými jeřáby.“

Zhotovitelem stavby je společnost MEPHARED – BAK & SYNER. Stavbu její dodavatel převzal letos v srpnu. Dokončena by měla být v roce 2026. Jde o investici za miliardy korun, přičemž výrazně pomohou dotační peníze.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Podle projektu má být vybudováno 18 550 m2 výukových a výzkumných prostor v jedné lokalitě, kde už vznikla první část kampusu, ve spojení s ní bude vytvořeno jedinečné vzdělávací centrum, první takového typu v České republice. Bude v něm integrována výuka, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti, a to s přímým napojením na klinickou praxi související s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti studují na Lékařské a Farmaceutické fakultě

s využitím tiskové zprávy