Města, ve kterých sídlí krajské nemocnice, postupně zřizují vlastní nadační fondy, které budou vypisovat stipendijní programy zaměřené na nelékařský zdravotnický personál.

Peníze na stipendia poskytne nadačním fondům krajská pokladna. Pro realizaci stipendijních programů je v kapitole odvětví zdravotnictví z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 alokováno téměř sedm milionů korun.