Areál se nachází ve Žďárských vrších přibližně deset kilometrů od historického města Polička na Svitavsku. Původně se jednalo o prostor, v němž byly dříve umístěny léčebné lázně. O táborníky s lehkým až středním mentálním nebo zdravotním postižením se tu starali profesionálové, táboroví vedoucí a zdravotníci. Po dobu konání tu měli vyšší standard služeb, individuální péči a k dispozici jim byli osobní asistenti.

Eva Ženíšková