Pro děti s poruchou srážlivosti krve je tento rekondiční pobyt jednou z mála možností, kde si mohou užít typické táborové radovánky, protože v účasti na běžných dětských táborech je jejich onemocnění znatelně omezuje.

V Bělči mají děti k dispozici zdravotnický personál a také zde rehabilitují pod vedením zkušených fyzioterapeutek, což je důležité pro prevenci poškození kloubů hrozícího v důsledku vnitřního krvácení.

„Do Bělče se letos sjely děti a jejich rodiče z celé republiky, máme zde děti 
z Brna, Plzně, Ústí nad Labem, ale i středních Čech. Během pobytu se děti učí samy si píchat své léky, což jim významně usnadní život. Nejprve se to pod dozorem zdravotní sestry učí rodiče sami na sobě, posléze svým dětem, a následně se to učí sami malí pacienti. Je to u pěti, šestiletých dětí obdivuhodné, a pokud se to někomu prvně podaří přímo na táboře, dostane odměnu," poodhalila část programu letního tábora Irena Adamová z nadace Sanafriends.