Zájem má město o jehličnaté stromy, zejména smrky, jedle a douglasky o velikosti 15 metrů a více. Nevhodné jsou stromy se dvěma a více kmeny, stromy ohnuté, jednostranně zavětvené, duté, vyhnilé a jinak poškozené.

Důležité je, aby se k místu mohla dostat těžká technika. Při kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na standardní kácení není dostatek místa. V případě zájmu Technické služby poskytnou odfrézování pařezu stromu a adekvátní náhradu dřeva na podpal rozřezaného na špalky.

Technické služby přijímají nabídky na emailové adrese info@tshk.cz nebo na telefonech 495 402 654, 495 402 644.