Městská slavnost na labském nábřeží nabídla od rána až do večera i pouliční muzikanty, divadlo, dílničky a soutěže pro děti. Lidé mohli vidět skláře, kováře, řezbáře, soustružníky dřeva, tkalce a mnoho dalších řemesel. Děti si pak mohli některá řemesla vyzkoušet a získat tovaryšský list a vyhrát krásné řemeslné ceny v tombole. Nechyběla ani různá piva a regionální potraviny.