Sochy vznikaly téměř měsíc v kamenolomu poblíž Hořic v Podkrkonoší. Umělci z celého světa se sjeli na dalším ročníku Hořického sympozia.

Každoročně se palstiky nejprve představí v Hradci Králové Po ukončení výstavy pak sochy putují zpět do Hořic, kde je již stálá expozice, jenž obsahuje díla ze všech doposud konaných ročníků sympozia. Některé sochy jsou však dočasně zapůjčeny buď samotnému krajskému městu, aby opět zdobily Tylovo nábřeží a jeho bezprostřední okolí, nebo si je půjčí další instituce. „Letos dvě sochy z předešlých let předáme fakultní nemocnici. Její areál budou zkrášlovat po dobu dvou let. Pak se stejně jako všechna ostatní díla, vrátí do stálé expozice v Hořicích,“ vysvětlil jeden z organizátorů sympozia Martin Samohrd.

Linky městské hromadné dopravy číslo 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15 a 17 pojedou v neděli večer kolem Centrálu a muzea.