V pátek se prapor rozvinul na stožárech krajského úřadu, magistrátu i univerzity. „Tento čin chápu jako projev solidarity lidem, kteří nežijí ve svobodné společnosti. Tíhu totality jsme sami v minulosti pocítili. A v té době i nám ostatní státy vyjádřily podporu,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner.

Vyvěšené vlajky připomínají Tibetské národní povstání z roku 1959, při kterém bylo tehdy zabito přes 86 tisíc Tibeťanů a poté byl nucen odejít do exilu nejvyšší představitel Tibetu, čtrnáctý dalajláma.