Tuto variantu podporovala nejen českoskalická radnice, ale především občanské sdružení Za obchvat České Skalice, kterému došla trpělivost kvůli roky se táhnoucímu majetkovému sporu mezi majitelem sběrny a ministerstvem dopravy. „Našim cílem bylo tímto způsobem vymístit nadměrnou dopravu v centru města. Provizorní komunikace by mohla svému účelu sloužit do doby, než by se obě strany dohodly a silniční obchvat by se dokončil,“ uvedl předseda sdružení Za obchvat Jaroslav Andres.

Přestože ještě na začátku letošního roku ministerstvo deklarovalo, že by se obchvat obchvatu mohl postavit a k dispozici bylo zhruba 10 milionů korun na tuto stavbu, nyní se situace radikálně změnila. První signál, že stavba obchvatu obchvatu není pro ministerstvo dopravy prioritou přišel 23. dubna. Ministr Aleš Řebíček totiž v odpovědi na dopis sdružení Za obchvat sice naznačil, že podle dříve vypracovaného projektu by se mohla tato objížďka postavit, ale všeobecně dává přednost dostavbě obchvatu v definitivní trase. „Výstavbu „objížďky obchvatu“ považuji za krajní řešení, pokud by došlo k dalším průtahům,“ napsal ministr Řebíček.

K průtahům došlo, protože právníci majitelů sběrných surovin a ministerstva dopravy se dosud nedohodli na majetkovém vyrovnání a nebyla postavena nová sběrna surovin, jak si to přejí vlastníci té nynější. Podle informací Deníku by však do konce roku k dohodě mohlo dojít. Po zkušenostech z nedávné minulosti, kdy jednání k ničemu konkrétnímu nevedla, už tomu však nevěří veřejnost a už vůbec ne vedení občanského sdružení Za obchvat. „Jednání už byla celá řada a k ničemu to nevedlo. Jaké máme záruky, že se obě strany skutečně dohodnou a dokončí se obchvat v původní trase?“ ptá se místopředseda sdružení Jiří Vít.

Sdružení v této souvislosti vytvořilo petici za výstavbu obchvatu obchvatu, kterou podepsalo zhruba 950 občanů města. První náměstek ministra dopravy Jiří Hodač v odpovědi z 20. října na dopis sdružení, jehož přílohou byla tato petice, potvrdil, že jednání mezi majiteli sběrny a ministerstvem jsou značně složitá. Zároveň však dodal, že navrhovaný obchvat obchvatu je i nadále krajním řešením. Ministertsvo pak dalo Ředitelství silnic a dálnic pokyn, aby o této variantě už nejednalo.

To vyplývá také z dopisu Alfréda Brunclíka, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic z 3. listopadu, který má Deník k dispozici. „Prosazované provizorní řešení dané situace prostřednictvím výstavby objížďky pozemků majitelů sběrny nepovažuji za optimální z hlediska dopravně technického ani z hlediska bezpečnosti provozu.

Vybudování objížďky by si rovněž vyžádalo dodatečné náklady v řádu milionů korun,“ nechal se slyšet Brunclík. K této věci se svým dopisem na kompetentní orgány včetně ministerstva dopravy obrátilo nedávno také vedení českoskalické radnice.

„Jednoznačně požadujeme, aby byl stanoven termín vymístění dopravy do 30. června příštího roku. Pokud do 31. prosince letošního roku bude přijato řešení stavby obchvatu v původní trase, bude město připraveno dát k dispozici potřebný pozemek pro sběrné suroviny.

V opačném případě soustředíme úsilí na řešení situace prostřednictvím výstavby obchvatu obchvatu,“ stojí v dopise, s nímž byli seznámeni na svém minulém zasedání zastupitelé města.