Ten se stal pro auta nepřístupným už v pátek po desáté hodině večer. K tomuto kroku bylo nutné přikročit z důvodu dalších prací, které jsou prováděny na stavbě protihlukových stěn, a za plného provozu je nelze udělat.

Mohla by být ohrožena bezpečnost samotných lidí, jež na stavbě pracují, i projíždějících řidičů.

Částečně byla doprava obnovena v neděli ráno.

Plný provoz se však do těchto míst vrátil až v neděli odpoledne. Uzavření nadjezdu poznamenalo i trasy linek městské hromadné dopravy číslo 5, 11 a 17.

Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením protihlukových stěn v listopadu. (sir)