Každý Hradečák tento můstek zná, nesčetněkrát po něm přešel nebo jel vozem a vnímavý kolemjdoucí se vždy zastaví pohledem na nějakém dříve nepovšimnutém detailu.

Most se nachází při Labské stezce vedoucí na Jaroměř a můžete jej překročit na cestě z Plácek do Věkoš.

Je to typický 
starý most

Vždy, když jsme v mládí touto cestou jeli, těšil jsem se až uvidím typickou vlnovku záhlaví postranních zídek.  Mostovka má značné vzepětí, typické pro staré mosty a na jeho vrcholu se vozidlo vždy znatelně překlopilo.

Most je zachován v původním stavu.

Jedním obloukem překračuje Labe, a postavil jej v roce 1913 místní architekt František Sander. Stojí v místě, kde dříve stával dřevěný most stržený v roce 1866 před Prusy ustupující c. k. armádou.

Přestože konstrukce působí poměrně těžkopádně a stylově nečistě, zařazujeme most mezi stavby české secese.

Mezi moderní stavby patří most právem. Zejména konstrukčně smělým železobetonovým obloukem ve tvaru půlelipsy.

Stavba je převážně železobetonová, ale je doplněna konstrukčními a dekorativními prvky kamennými (z hořického pískovce), cihlovými doplňky a železným kovaným zábradlím.

Na most se z obou stran vstupuje mezi dvojicí pylonů, na jejichž vrcholech jsou umístěny kamenné koule.

Jedinečná je také zmíněná římsa těchto postranních zídek ve tvaru sinusoidy evokující vlnění vodního proudu. I na zídce jsou kamenné koule. Některé výtvarné prvky jsou zkrátka pro secesi jaksi netypické a působí až surrealisticky.

Můstek je krásný dětskou výtvarností

Můstek je krásný  jakousi dětskou výtvarností a naivitou místy hraničící až s kýčovitostí. Možná proto byl tak oblíben v mých dětských očích, možná proto je dodnes obdivován pro svou zdánlivou výtvarnou neobratnost, která má tak daleko k ušlechtilé secesi známé z knih o umění.

Hradubická cyklostezka: Jedná se o výkupu pozemků

Hradec Králové – Na kole od pramene Labe až do Hamburku. Taková je idea Labské cyklostezky,  jejíž úsek mezi Hradcem Králové a Kuksem byl slavnostně otevřen loni v květnu, a nachází se na něm i mostek z Plácek do Věkoš. Už v příštím roce by na něj mohla navázat stezka spojující Hradec  a Pardubice.

„V tuto chvíli jednáme s vlastníky pozemků. Na úseku Hradec Králové – Vysoká nad Labem už jsme se s většinou z nich dohodli," uvedl předseda svazu obcí Hradubická labská Jiří Horák.

Připravovaná takřka devatenáctikilometrová trasa by měla v Hradci Králové navázat na cyklostezku u Fakultní nemocnice a přes Vysokou nad Labem, Bukovinu nad Labem, Dříteč a Němčice a pod Kunětickou horou se napojí na stezku Pardubice – Ráby.

„Aktivně se snažíme najít cestu jak urychlit majetkové výkupy a i z tohoto důvodu v částech trasy měníme projektovou dokumentaci," uvedl loni v květnu náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Cyklisté na stezce mezi Hradcem Králové a Kuksem.Dokladem jeho slov je uvažované přeložení části trasy mezi Vysokou nad Labem a Dřítčí na pravý břeh řeky. Vlastníci pozemků na levém břehu totiž se záměrem na vybudování cyklostezky nesouhlasí. Na pravém břehu vlastní podstatnou část pozemků obec Opatovice a pozice pro vyjednávání je tak jednodušší. Cyklostezka se nicméně bude muset vyhnout přírodní památce Hrozná, a na okamžik se tak vzdálí od řeky. Zájemci si však budou moci mrtvé rameno Labe alespoň prohlédnout zblízka.

Kdy se ale stezky skutečně dočkáme? „Za současných okolností pokládám za reálnou variantu, že by se v roce 2015 začal budovat úsek mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem," uvedl Jiří Horák.

„Dokončení celé cyklotrasy se dá očekávat mezi lety 2017 a 2018, záleží ale na financích," prozradil Jindřich Vedlich.

Novou stezku ocení nejenom cyklisté, ale i pěší turisté, in-line bruslaři a v zimě též běžkaři. Obyvatelům přilehlých obcí navíc  může usnadnit cestu  do zaměstnání.

„Pro cyklisty by taková stezka byla ideální – většina trasy vede po rovině a dalo by se tak pohodlně na kole dostat do Pardubic nebo i do Kolína," řekl Václav Hovorka z hradeckého Klubu českých turistů.

„Stezky v kraji jsou kvalitně připravené, jedinou otázkou je, jestli při současném nárůstu zájmu o cyklistiku bude za pět nebo deset let jejich kapacita dostatečná," obává se Hovorka.

Celková suma na výstavbu hradubické stezky by se měla vyšplhat ke sto třiceti až sto čtyřiceti milionům korun.   (dr)