Jsou mezi nimi i hlášení o nalezených uhynulých ptácích, jako například nedávný nález uhynulé kachny na chodníku v Dolní Rovni. Podle výsledků rozboru však nejde o úhyn v důsledku onemocnění.

„Ojedinělé úhyny ptáků jsou samozřejmě přirozené. Naše pozornost se soustředí spíše na úhyny větších skupin. Jedná se o nebezpečné onemocnění a proto je zvýšená pozornost na místě,“ vysvětluje Josef Boháč, ředitel Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj.

V případě nálezu více kusů uhynulých ptáků doporučuje vyvarovat se fyzického kontaktu a kontaktovat nejbližšího veterináře, policejní stanici nebo přímo Krajskou veterinární správu. Chovatelé drůbeže by pak měli věnovat zvýšenou pozornost. „V současné době ale nic nenasvědčuje tomu, že by se nákaza objevila na jiném místě, než právě v Tisové,“ uklidňuje ředitel Josef Boháč.