„Město poskytuje prostory covid pozitivním bezdomovcům, aby nemoc nekontrolovatelně nešířili mezi obyvateli našeho města. Objekt na letišti je vhodný nejen svojí dispozicí, ale především svým umístěním, není poblíž hustě obydlené zástavby. Práce s touto velmi specifickou skupinou osob není vůbec jednoduchá, protože jejich chování je někdy zcela nepředvídatelné. Je třeba poděkovat všem, kteří se podílí na provozu a dohlíží na režim objektu na letišti, od strážníků městské policie, přes magistrátní odbor krizového řízení, naše sociální pracovníky až po zaměstnance azylového domu na Pouchově,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

Do objektu na letišti v Hradci Králové jsou umísťováni většinou klienti Domova Matky Terezy, azylového domu pro bezdomovce, který provozuje hradecká oblastní charita. „Zvýšený počet zde umístěných lidí v posledních dnech souvisí s testováním, ke kterému přistoupili pracovníci azylového domu na konci února. Do izolace na letišti jdou pouze ti, kteří mají lehký průběh a nepotřebují zdravotnickou pomoc. Od města mají zajištěnou základní stravu a pokud tři dny před koncem nařízené karantény nebo izolace nevykazují příznaky nemoci, zařízení opouští. Vše probíhá v úzké spolupráci s pracovníky charity a krajské hygienické stanice,“ vysvětluje Josef Janura, vedoucí odboru krizového řízení hradeckého magistrátu. „Pomáháme i lidem, kteří jsou na úplném okraji společnosti a nemají ani střechu nad hlavou. Někdy to sice může být i jejich volba, ale řada z nich se do této situace nedostala záměrně nebo zcela svojí vinou. Podobně jako všem, kteří to potřebují, jim pomoc pochopitelně zajistíme,“ dodává primátor.