Kde hledat: Squaty, okolí lékáren, parky

Odhozené stříkačky jsou velkým rizikem zvláště pro děti. Stejně nebezpečné jsou však
i pro chodce nebo psy.

Nejvíce se jich povaluje 
v parcích a na nepřehledných místech v blízkosti lékáren. Více než polovina nálezů pochází také ze squatů v opuštěných objektech.

Pokud na nějakou pohozenou stříkačku narazíte, neměli byste na ni v žádném případě sahat.  „Doporučujeme okamžitě kontaktovat linku 156 a ohlásit vše městským strážníkům, kteří na místo přijedou a stříkačku i s jehlou bezpečně umístí do speciálního kontejneru," vysvětluje postup Eva Čížková, mluvčí městské policie.

Kolik stříkaček se našlo v Hradci Králové?
• 2008 – 553 ks stříkaček
• 2009 – 297 ks stříkaček
• 2010 – 263 ks stříkaček
• 2011 – 1 030 ks stříkaček (Velké množství objeveno ve squatech za městem)
• 2012 – 728 ks stříkaček
• 2013 – 623 ks stříkaček (evidováno k polovině listopadu)

Použité injekční stříkačky jsou poté předávány terénním pracovníkům neziskové organizace Laxus, která pomáhá uživatelům drog, a která zajistí jejich odbornou likvidaci.

Dříve organizace pomáhala více i se samotným injekčním sběrem. Od roku 2011, kdy však došlo k výraznému omezení dotačních programů pro terénní pracovníky Laxusu, je tak sběr hlavně na bedrech strážníků.

S prevencí je třeba začít od nejmenších

O tom, co s nalezenou stříkačkou, je třeba neustále informovat. Hradecká policie se proto zaměřila na prevenci od těch nejmenších – tedy ve školách a školkách.

„Seznamujeme děti i pedagogy s tím, jak se mají v případě nálezu zachovat. I tato mravenčí práce nese své ovoce, právě děti jsou totiž nejčastěji těmi, kdo nálezy stříkaček oznamují," líčí práci hradecké městské policie Eva Čížková.

Veronika Skřivanová