Podle 12 let staré darovací smlouvy totiž město na budovu vlastní předkupní právo. Sám Doksanský to podle svých slov považoval za naprostou formalitu, jenže jak se ukázalo v následujících měsících, zmýlil se. V červnu neprošel na zastupitelstvu návrh náměstkyně pro správu majetku Věry Pourové (ANO) na nevyužití předkupního práva o jediný hlas. V říjnu naopak o jediný hlas neprošel opačný návrh Iva Králíčka ze Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ), podle kterého měla připravit Pourová usnesení o využití předkupního práva.

Městu by se prý budova hodila

Celý spor má podle všeho dvě roviny - věcnou a také politickou. Zůstaňme ale zatím v té první. Podle náměstka primátora pro oblast školství Martina Hanouska (ZPHZ) má samo město velký nedostatek budov pro školské i sociální účely a bylo by proto krajně nerozumné se majetku v hodnotě desítek milionů vzdávat.

"Například školky máme naplněné právně na 98 procent, reálně jsou ale vyloženě přeplněné. Byla ohromná škoda, že se město v minulosti takovýchto objektů zbavilo a teď budeme naopak připravovat stavbu nových školek za sto milionů," vysvětluje Hanousek.

Využití pro budovu vidí hned několik. Mohla by prý sloužit jako denní stacionář pro zdravotně postižené nebo jako mateřská školka. Nevylučuje ani možnost, že by v budově v majetku města mohl dál provozovat svou základní školu i Sion. Celou situaci zamotává fakt, že Doksanský se po 10 letech příprav a peripetií s námitkami sousedů pustil v létě do generální rekonstrukce budovy. Žáci základní školy proto dočasně našli azyl v budově střední školy Sionu.

"V současnosti je ta budova naprosto vybouraná. Jsou tam rozřezané rozvody, odpojené topení a odkrytá střecha, na které už stojí železná konstrukce pro další dvě patra, která chceme přistavovat. Kvůli problémům s převodem ale stále nemáme potvrzený úvěr. Když se to brzy nevyřeší, budeme muset stavbu zmrazit a přijdeme o přislíbené dotace," popisuje Doksanský. Opačný názor než Hanousek zastává jeho kolegyně z vedení města Pourová.

"Pro město je dobré vždy, když někdo jiný za něj vynakládá prostředky do školství. Na tuhle konkrétní školu mám navíc velmi dobré reakce od rodičů. Pokud bychom budovu převzali, museli bychom ji za velké peníze dát dohromady a navíc uhradit panu Doksanskému peníze, které do budovy investoval," upozorňuje Pourová. Doksanský za 12 let prý do budovy investoval zhruba 15 milionů. Městu by podle něj navíc trvalo minimálně pět let, než by od začátku prošlo povolovacím procesem a dokázalo budovu uvést k životu. Stavební povolení se totiž nedá převést na jiný subjekt. Hanousek je ale přesvědčen, že i tak se městu převzetí budovy vyplatí.

"Neoficiálně se hovořilo o desítkách milionů. V tom případě by to bylo zanedbatelné. Pokud bychom totiž stavěli novou školku, tak je to investice minimálně na sto milionů," vysvětluje školský náměstek.

Jsou za sporem politické tlaky?

Zatímco ve věcné rovině jde o souboj argumentů, v politické rovině vládnou emoce. Ty budí především osoba ředitele školy Denise Doksanského, který bývá spojován s hnutím ANO. Ostatně náměstkyně Pourová ho už dříve označila za podporovatele hnutí ve chvíli, kdy ho ANO nominovalo do dozorčí rady hokejového klubu Mountfield HK.

"Já to vnímám tak, že už nejde o budovu jako takovou, ale že jde o nástroj politického tlaku. Pan Hanousek a pan Králíček se rozhodli, že to použijí jako nástroj proto, aby zvýšili cenu ZPHZ na trhu a ukázali, že jsou schopní něco zablokovat. O nic jiného než o politiku v tuto chvíli nejde," zlobí se Doksanský. Že by šlo ze strany ZPHZ o politickou kauzu ale Hanousek odmítá.

"Politická kauza je to spíš z toho úhlu, že někdo tlačí město do nevýhodného kroku. Téma jsme oživili kvůli tomu, že to celé spělo k tomu, že to náměstkyně Pourová potichu přejde, po půl roce uplyne promlčecí lhůta a my bez rozhodnutí zastupitelstva přijdeme o majetek v řádu desítek milionů," poukazuje Hanousek na to, že koncem listopadu uplyne doba, do které může město své předkupní právo využít. To zase odmítá náměstkyně Pourová.

Se situací se chce férově vypořádat a proto 2. listopadu znovu navrhne zastupitelům usnesení, podle kterého se město předkupního práva vzdává. "Mám pocit, že se z toho více než školská záležitost stala politická kauza. Pana Doksanského nějak blíže osobně neznám. Celé to může být součástí honu, který je na mě veden a v poslední době graduje," míní náměstkyně pro správu majetku za hnutí ANO. Jisté je, že na příštím zastupitelstvu se definitivně rozhodne.