Školáci v okrese mají více zkušeností s drogami, než si kdo myslel. Například přes pět procent žáků kouří pravidelně marihuanu!
Podle výroční zprávy o stavu drog za rok 2006 Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ubylo v ČR školáků, kteří by drogu vyzkoušeli. Alarmující jsou však některé ukazatele výzkumu provedeného přímo na Hradecku. Vyšlo najevo, že rizikovou skupinou pro užívání marihuany a alkoholu jsou už děti ve věku od 10 do 14 let. U cigaret je dokonce horní hranice ještě o dva roky nižší.

Školákům není cizí ani kokain

„Průzkum v užívání návykových látek u dětí jsme uspořádali v novobydžovských základních školách a také v chlumecké základní škole. Dotazovanými tak byli žáci od osmi do šestnácti let,“ uvedla Daniela Lusková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Novém Bydžově.
 
Podle jejích slov ji takto mladá riziková skupina ani nepřekvapila. Děsivou informací je spíš zjištění, že 27 procent novobydžovských školáků ochutnalo alkohol už na prvním stupni a téměř dvě procenta oslovených dětí pijí alkohol až třikrát týdně. „To je poměrně vysoké číslo. Dalším hrozivým údajem je fakt, že 57 procent z dotázaných pije alkohol doma,“ poznamenala Daniela Lusková.
 
V případě užívání marihuany se tazatelé nestačili divit. Téměř tři procenta dětí si myslí, že marihuana není zdraví škodlivá, a přes pět procent žáků kouří „trávu“ pravidelně. Zkušenost s jinými návykovými látkami, jako jsou kokain, pervitin či toluen, přiznala více než dvě procenta dotazovaných. Čísla v chlumecké škole jsou podobná. „Údaje jsme využili pro vypracování konceptu prevence kriminality a užívání drog na Novobyd〜žovsku pro další rok. Projekt jsme poslali na krajský úřad a budeme doufat v získání dotace,“ uvedla Lusková.
 
V oblasti prevence kriminality a užívání drog ve školách spolupracuje krajský úřad především s okresními metodiky prevence. Dále zajišťuje finanční podporu projektům, které školy a jiné organizace předloží. „V loňském roce jsme podpořili 31 projektů z 54,“ uvedla Svatava Odlová z oddělení škol a školských zařízení zřizovaných obcí.
 
V královéhradeckých školách takový centrální průzkum udělán zatím nebyl. „Ředitelé si tyto záležitosti spravují sami a pokud by narazili na případ, který nedokáží vyřešit, pak nás informují,“ uzavírá náměstek primátora Martin Soukup.