„Vše jsme projednali nejprve ústně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a odboru životního prostředí Krajského úřadu a dokonce i s radním pro životní prostředí Královéhradeckého kraje a také s jedním z krajských zastupitelů. Všichni nám vyšli maximálně vstříc, neboť je již obecně známo, že přirozená pastva „původních“ býložravců je ten nejekologičtější a nejšetrnější způsob údržby nejen cenných přírodních lokalit,“ uvedl předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř David Číp a dodal, že na Městském úřadě v Jaroměři žádný velký problém nebyl, a proto nic nebránilo uvítat divoké koně v Ptačím parku Josefovské louky.

V případě pastvy na Plachtě to ale bylo složitější. Kromě dalšího papírování byli ochránci přírody vyzváni, aby doložili vyjádření královéhradeckého stavebního úřadu o tom, že elektrický ohradník není stavba a není proto nutné, aby se k tomu stavební úřad vyjadřoval.

Vyjádření však neobdrželi a podle Davida Čípa bylo navíc třeba dodat další náležitosti a ještě kontaktovat hlavního architekta Hradce Králové, zda mohou ten elektrický ohradník na Plachtě postavit.

Mezitím už ochránce přírody tlačil čas, protože peníze ze státního rozpočtu na výstavbu ohradníku pro koně bylo potřeba proinvestovat co nejdříve. Následně se ale od úřednice ze stavebního úřadu dozvěděli, že by měli zahájit územní řízení a nechat si zpracovat projekt od autorizovaného architekta.

Nakonec ale vše dobře dopadlo. „V úterý mi přistál v rukou dopis, že ke stavbě elektrického ohradníku není potřeba stavební povolení. Takových ohradníků jsou po celé republice tisíce kilometrů, povolení by potřebovaly všechny z nich a to je opravdu nesmysl,“ zdůraznil David Číp.

Nyní tedy už návratu divokých koní nic nebrání. Zatím to vypadá, že by se po zdejších pastvinách mohli prohánět od druhé poloviny ledna.