Zelená plocha, která by se měla stát přírodní památkou (PP), se rozkládá na okraji Hradce Králové u ulice Březhradská, hned vedle areálu bývalého masokombinátu, kde jsou dnes sklady, mrazírny nebo již nefunkční čistírna odpadních vod. V minulosti měly právě na tomto přírodně cenném území vzniknout obří sklady železa a oceli. Místo nich tu vznikne PP Březhradské písčiny. Krajský úřad záměr oznámil začátkem srpna na úřední desce.

Z přílohy návrhu na vyhlášení PP Březhradské písčiny.Z přílohy návrhu na vyhlášení PP Březhradské písčiny.Zdroj: Úřední deska KHK

Podle návrhu na vyhlášení PP mají být předmětem ochrany trávníky písčin a mělkých půd a vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázané.

Některé druhy rostlin a živočichů, které se na území budoucí památky vyskytují, jsou dokonce silně ohrožené. Z živočichů jsou to například kudlanka nábožná, zlatohlávek tmavý, krahujec obecný či některé druhy netopýrů.

Nenápadné stavení u silnice se zarostlou zahradou v Plotištích nad Labem se v roce 1993 stal dějištěm jednoho z nejotřesnějších zločinů v historii české kriminalistiky.
Zarostlý dům připomíná hrůzný čin. V Hradci Králové ubil tři ženy sekerou

Vyhlášení přírodní památky Březhradské písčiny zatím není definitivní. Proti záměru ještě mohou být podávány námitky, a to do 90 dnů od doručení oznámení.

Majitelem pozemku, na kterém má PP vzniknout, je choceňská firma Presela s.r.o.