Vyhlášení zvýšeného nebezpečí kvůli dlouhotrvajícímu suchu doporučili vedení kraje profesionální hasiči. Lidé mají omezit vše, co by mohlo způsobit požár nebo způsobit komplikace při jeho hašení. „Je například zakázáno rozdělávat či udržovat otevřený oheň, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky, odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům,“ řekla mluvčí kraje Kateřina Nohavová.

Královéhradecký kraj, který je suchem postižený minimálně stejně, k podobnému opatření nepřistoupil. „Nebylo nám to doporučeno vedením hasičů, navíc očekáváme v nejbližších dnech změnu počasí k lepšímu,“ uvedl mluvčí kraje Imrich Dioszegi.

Výčet opatření, přijatých v Pardubickém kraji, je velmi obsáhlý. Vedle zmíněných omezení se na „místech s možným rizikem vzniku požáru nesmí kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, vjíždět motorovými vozidly na lesní a polní cesty nebo suché travní porosty, ale také provozovat parní lokomotivy bez příslušných bezpečnostních opatření.“

 

Předpis však nespecifikuje, co jsou místa s „možným rizikem požáru“. Období nebezpečí bude platit až do odvolání. Kvůli suchému počasí museli hasiči v kraji od začátku dubna likvidovat 60 požárů. Na vině byla hlavně nedbalost.