„Záměr Purumu měl celou řadu chyb. Například plánovali využívat sedmdesát let staré potrubí, které nevyhovělo v tlakových zkouškách ani v jednom zkoušeném úseku,“ sdělil hradecký zastupitel Pavel Bulíček (Piráti).

Podle odborníků by čistička vážně ohrožovala životní prostředí a zejména zdroje pitné vody pro 200 tisíc lidí, které se nacházejí na jih od Hradce Králové. Proti výstavbě se už před několika lety postupně postavily královéhradecký magistrát, VAK Pardubice, Česká inspekce životního prostředí, obec Opatovice nad Labem nebo Spolek pro zdravý a bezpečný Březhrad. Záměr čističky je navíc v rozporu s územním plánem města.

Společnost Purum byla už v roce 2016 pokutována Ministerstvem životního prostředí za provoz současné biologické čističky. Ve sporu je i s Magistrátem města Hradce Králové a Českou

inspekcí životního prostředí, která při kontrole současného  provozu zjistila závažné nedostatky a zahájila správní řízení.
"Doufám, že brzy skončí i současný rovněž nebezpečný provoz, do kterého je podle kontroly ČIŽP dovážen nebezpečný odpad, ” uvedl Bulíček.

Vedení města letos dalo podnět České inspekci životního prostředí, aby byl provoz této čističky zastaven. „Provozovatel zařízení nakládal s odpadními vodami v rozporu se zákonem, navíc mu nebyla prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami, takže od 12. února vypouští odpadní vody nelegálně,“ odůvodnili svůj krok představitelé Hradce Králové.

Někteří z nich čističku navštívili a provoz si prohlédli.  „Jsme město bez těžkého průmyslu a nechci, abychom byli popelnicí republiky a likvidovaly se u nás nejtěžší průmyslové odpady,“ řekl po návštěvě náměstek primátora Martin Hanousek.

Firma Perun nepovažuje cističku za nebezpečnou

Vedení firmy Purum však čističku za nebezpečnou nepovažuje a nechápe ani způsob, jakým byla situace kolem čističky "vyhrocena".

„Chceme důrazně protestovat proti nařčení, že v ČOV se zpracovávají nebezpečné odpady anebo dokonce jedovaté látky,“ uvedl před časem jednatel firmy Purum Daniel Kraft ve vyjádření pro Deník. Zařízení je podle jeho slov v pořádku. „Na kanalizaci byly provedeny kamerové zkoušky, celkové čištění kanalizace, vyvložkování problematických úseků a opravy revizních šachet,“ sdělil a  odmítl, že by březhradská ČOV jakkoliv ohrožovala životní prostředí.

Odborníci však už před několika lety vypracovali model, podle kterého by měla případná havárie čističky a únik nebezpečných látek katastrofické důsledky, protože terén na jih od Salmy je propustný a zranitelný, takže šíření uniklých chemikálií by bylo velmi rychlé. Ty, které jsou stejně těžké nebo lehčí než voda, by zamořily opatovický písník. Těžší látky by jej podtekly a zasáhly Opatovice nad Labem, tamější elektrárnu, Čeperku a studnový systém VAK Pardubice.

Odstranění uniklých škodlivin by bylo nesmírně nákladné a časově náročné, varovali znalci.