„Technický stav Hrádecké ulice v Nechanicích vyžaduje celkovou rekonstrukci. Chystané stavební práce budou zahrnovat i úpravy křižovatek s ulicemi Štolbova, Žižkova a Školská. Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II/323 a II/324 a částečně také po místních komunikacích," upřesnil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Karel Janeček, který je odpovědný za dopravu. Práce na silnicích budou probíhat za úplných uzavírek. Na všech křižovatkách budou postupně upravena nároží a sníženy obrubníky v místech pro přecházení a přechodech pro chodce.

„Předpokládaná nejvýše přípustná cena této veřejné zakázky je 6,46 milionu korun bez DPH," sdělil Deníku mluvčí kraje Michal Friček. Většinu peněz na rekonstrukci krajský úřad hodlá získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury.