Takové návrhy patřily k nejčastějším při prvním veřejném setkání představitelů nechanické radnice s občany. Nechanice totiž zpracovávají strategický plán, a to komunitní metodou, tedy za účasti veřejnosti. Ta se může vyjádřit, jaké Nechanice chce mít. „Výsledkem setkání také bylo množství nápadů, které přispěly k vytvoření vize, jak by měly Nechanice vypadat v roce 2020,“ uvedl starosta Jiří Pechar. Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek v 18 hodin opět v kulturním domě.
 
Strategický plán, který by zastupitelstvo mělo schvalovat na jaře příštího roku, shrne veškeré zásadní podněty vzešlé od veřejnosti. Pomůže určit, co je důležité a co méně, i reálnost takových představ.
 
Už teď je jisté, že některé návrhy, například výstavba umělého kluziště, se uskutečnit nemohou. To si město velikosti Nechanic nemůže dovolit.
Podněty ze strategického plánu budou využity také při tvorbě nového územního plánu, který se bude zpracovávat v příštích letech.