Přibližně 200 tisíc korun bude o prázdninách proinvestováno ve zdejší základní škole. Firma odbourá asi dvacet komínů na Masarykově škole. O jejich špatném stavu hovořil na dubnovém Dni s Deníkem v Nechanicích, který byl věnován právě škole, starosta města Jiří Pechar.

Práce přijdou na 200 tisíc korun

„Komíny jsou v havarijním stavu, dokonce z nich už vypadávají cihly,“ přiblížil nám stávající situaci představitel Nechanic. Ze střechy povede po úpravách jediný komín, na nějž je napojena plynová kotelna. Ten čeká oprava, ostatní budou odbourány pod střechu. Komíny jsou stejně nefunkční, až na ty, které slouží k větrání. Ty ale firma také odbourá, ze střechy vyústí jen vývody.

Práce přijdou na zhruba 200 tisíc korun a půjdou z rozpočtu města. Zastupitelé budou jednat o přidělení 300 tisíc korun škole. Dvě stě tisíc půjde na řešení havárie komínů, zbývajících 100 tisíc by škola mohla použít k nápravě dalších havarijních stavů nebo přepojení jídelny na plynové vytápění.

Nechanické škole, která funguje ve dvou starších budovách a potřebuje kompletní rekonstrukci, pomáhá i Hradecký deník. Ve spolupráci s Městským úřadem v Nechanicích zřídil speciální účet, na kterém se shromažďují peníze na obnovu školních budov. Číslo účtu vedeného u České spořitelny v Nechanicích je 182–1080783379/0800.

Celková rekonstrukce by měla přijít na 40 milionů korun, na což město nemá. Zvlášť, když ho v nejbližší době čekají značné investice související s rekonstrukcí silničního průtahu městem. Spoléhá proto na Norské fondy, kam poslalo žádost o dotaci ve výši 37 milionů korun. „Stále žijeme v naději. Postoupili jsme do druhého kola. Jasno by mělo být někdy v srpnu nebo v září,“ doplnil starosta Jiří Pechar.

Pokud peníze z Norského království do Nechanic nedorazí, chce město pokoušet štěstí u jiných dotací. Do rekonstrukce letitých školních budov by se muselo pustit stejně, ale po etapách a v omezené míře.