Radnice by na jedné straně ráda rozšířila možnosti bydlení o novostavby prodejem pozemků do rukou investorů, na straně druhé stojí petiční výbor, který váhou podpisů mnoha občanů sumarizuje veškeré argumenty pro to, aby k nové zástavbě – projektu Pilot 3 vůbec nedošlo.

„V blízké době budou probíhat intenzivní jednání o výsledné podobě projektu,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich. Na prvním budou přítomni zástupci Komise místní samosprávy a pak proběhne jednání i s veřejností a zástupci nevládních organizací. Následně bude celý záměr projednáván znovu ve výboru pro územní plánování.

„Změnu územního plánu musíme řešit ve vztahu ke třem řešeným lokalitám,'' uvedla Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí radnice. Město má uzavřenou smlouvu se dvěma firmami, Depro Invest a Tomas Invest. Tyto smlouvy jsou založeny na odboru správy majetku na Magistrátu města Hradec Králové. ,,Všechny tři projekty jsou pod uzavřenou smlouvou realizace budoucí stavby,'' ozřejmila Vlčková. Petice, pod níž se podepsala velká část lidí, je však zásadně proti takovému projektu. Iniciátoři z petičního výboru tvrdí, že přibude více hluku, znečištění a zejména zmizí jediná zeleň v okolí místa. Své prohlášení poslal petiční výbor i zastupitelům a radním města. Shrnuje v něm celou řadu negativních dopadů na město.

„Rádi bychom s magistrátem města jednali o možnostech, jak nejlépe tuto plochu využít. Chceme kvalitu bydlení v lokalitě zachovat, vytvořit okrasnou zeleň, lavičky, stezku pro jízdu na kole a na inline bruslích a jiné sportovní aktivity,'' proklamoval petiční výbor.

V petici zaznívá celá řada argumentů, mezi nimi i další prohlášení. Občané žádají, aby byla pro předmětné území zpracována změna Územního plánu města Hradce Králové se zachováním zeleně a odpočinkové funkce parku.

JAN ODSTRČIL