Kdy jste naposledy házel do schránky soukromý dopis?
V pátek ráno.

Jste tedy živoucím příkladem, že pošta není ani v 21. století přežitkem?
Přežitkem rozhodně není. Pošta má letitou tradici, a kromě své poštovní role plní i tu sociální. Určitě není nějakým bývalým příběhem.

Nyní ve státním podniku Česká pošta, který má 3377 poboček, pracuje na 35 tisíc lidí. Jeho roční tržby jsou 20 miliard korun. To jsou impozantní čísla.
Jsme největší zaměstnavatel v zemi. Je důležité také říci, že pošta je výdělečný podnik a není závislá na státním rozpočtu.

V jaké finanční kondici momentálně ČP je?
České poště se daří. Jsem přesvědčen, že finanční plán pro tento rok splníme. Jen za první čtvrtletí letošního roku celkové výnosy z běžné činnosti vzrostly o 93 milionů korun.

Minulý týden vás ministr vnitra Jan Kubice jmenoval generálním ředitelem. Nebyl jste přitom kandidátem ani jedné z koaličních stran. Čím jste ministra přesvědčil?
Tak na to se budete muset zeptat pana ministra. Sešel se se mnou, stejně jako s ostatními kandidáty, o poště jsme vedli poměrně dlouhou diskuzi…

Nepochybně vám zadal jasné úkoly. Které jsou ty hlavní?
Přechod České pošty ze státního podniku na akciovou společnost, příprava na liberalizaci poštovního trhu a vytvoření strategie společnosti v oblasti nových příležitostí.

V roce 2013 skončí monopol České pošty na roznášku zásilek o hmotnosti do 50 gramů. Co nastane?
Na trh vstoupí konkurence. Česká pošta se na liberalizaci připravuje důkladně, proto věřím, že tento okamžik na trhu zvládneme.

Kde vy vidíte ony nové oblasti příležitostí?
Je důležité, aby si Česká pošta udržela současnou pozici na trhu a dále ji posilovala. V budoucnu chceme rozšířit nabídku pošty ve finančních službách. Například produkty, jako jsou poštovní poukázky či SIPO, chceme dopracovat o elektronické prvky, a přiblížit se tak více službám, po kterých volají například mladí lidé.

Vy jste od konce roku 2007 v ČP působil jako ředitel divize poštovního provozu a logistiky. Myslíte, že váš podnik může být tahounem přechodu papírové státní správy na elektronickou, tedy projekt eGovernmentu?
Osobně si myslím, že pošta tím tahounem už je. Pro stát provozujeme Informační systém datových schránek, na 962 pobočkách poskytujeme služby CzechPOINTu. Mimochodem, máme sedminu z celkového počtu kontaktních míst, ale přitom vyřídíme z celkového množství každou druhou transakci. Snažíme se přiblížit ke svým klientům i touto cestou, proto také neustále rozvíjíme informační technologie.

Co konkrétně pro vás znamenal zákon o elektronických komunikacích, který například zavedl povinné datové schránky pro styk mezi firmami a státem či úřady navzájem?
České poště jednoznačně potvrdil další směr rozvoje. Listovních zásilek významně ubývá, elektronická komunikace má budoucnost. Proto je dobře, že se pošta stala provozovatelem systému datových schránek. Servisní služby pro stát v širším měřítku by měla pošta rozvíjet i nadále, toto spojení je velmi výhodné pro obě dvě strany.

Mluvíte o datových schránkách jako o příležitosti, ale nebyl to pro vás především výpadek příjmů, když se obálky s modrým pruhem za 38 korun nahradily elektronickým podáním za 18?
Samozřejmě, že to určitý výpadek představuje. Ale na druhou stranu je to pro poštu nová příležitost. Celý systém se dále rozvíjí, budou na něj navázány i další služby. Je důležité, že pošta je a bude jejich poskytovatelem.

Když se nový způsob komunikace rozjížděl, vypadalo to na značné potíže, například u hromadných podání k soudům. Jaké máte zkušenosti po téměř dvou letech provozu?
U projektu takového rozsahu chvilku trvá, než ho veřejnost zcela přijme. Klienti se museli naučit novou technologii obsluhovat a integrovat ji do svých systémů, například do spisové služby. Dnes už patří datové schránky k životu, jsou samozřejmostí. A fungují zcela bez problémů. Během několika dní například dosáhneme počtu 50 milionů odeslaných datových zpráv.

ČP nabízí v posledních letech řadu doplňkových služeb, například DopisOnline, aktuální sledování pohybu zásilek. Kterou z těch nabídek by spotřebitel podle vás rozhodně neměl přehlédnout?
Určitě zajímavé bude avizování zásilek, které chceme spustit v brzké době, řekněme na konci září. Klient od nás dostane informace, které zatím na trhu nikdo nenabízí. Naším cílem je, aby služby České pošty byly pro zákazníka stále více a více komfortní. Proto jsme například v loňském roce testovali řadu nových služeb, které nyní chceme nabízet jako standard. Jedná se například o odpolední doručování balíkových zásilek. S tím jsme začali loni v červenci ve všech krajských městech. Poté jsme ho v říjnu rozšířili do všech bývalých okresních měst. Výsledky, které tento projekt přinesl, předčily naše očekávání. Úspěšnost doručení se zvýšila z 55 na 92 procent. Dále bych mohl zmínit projekt doručení v den podání či přepravu nadrozměrných zásilek do 1000 kilogramů.

Novinkou bude i roznáška denního tisku, s níž začnete od července. Jaké změny to přinese?
Jsem velice rád, že můžeme tento projekt realizovat, pro nás je to návrat k tradiční službě. Česká pošta tento segment podnikání opustila, což byla podle mě velká chyba. Výsledkem bylo, že kromě jedné společnosti tuto službu nikdo jiný neposkytoval. Návratem vytvoříme konkurenční prostředí, tedy přirozený stav na trhu, na kterém může zákazník jenom vydělat.

Noviny ale vycházejí i v sobotu, jste na to připraveni?
Samozřejmě. Noviny budeme roznášet šest dní v týdnu a předplatitelé je dostanou i k sobotní ranní kávě. My tuto příležitost využijeme k dalšímu rozšíření služeb, třeba k roznášce reklamních a informačních materiálů. Sobotní doručování novin nám totiž umožní přiblížit se k dalším klientům, kterým chceme naše služby nabízet. Například velké obchodní řetězce mají enormní zájem právě o víkendovou roznášku. To je pro ně přesně ta doba, kdy chtějí lidem prezentovat svoji nabídku.

Hodně se v minulých letech mluvilo franšízách, tedy provozu poštovních služeb ve spolupráci s externími partnery, třeba místními úřady, konzumy na vesnicích atd. Je to stále aktuální?
Změna pobočkové sítě je jednou z věcí, kterou diskutujeme se zakladatelem. Česká pošta nechce přestat s poskytováním poštovních služeb v malých obcích. To ani ze zákona nejde. My jen hledáme jinou formu obsluhy. Mnozí se mylně domnívají, že pokud bude část poštovních služeb poskytovat například obecní úřad či místní živnostník, bude to pro ně znamenat zhoršení jejich dostupnosti. Ale tak to není. Starší lidé si mohou domluvit dovoz důchodu až do domu. Do obce bude zajíždět tzv. motorizovaný pošťák atd. Co se týče celé změny pobočkové sítě, máme vytvořenu pracovní skupinu, ve které jsou zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Rady pro obnovu venkova a zde vše komunikujeme a hledáme možná řešení.

Kolik listovních zásilek vlastně projde denně poštovními přepážkami?
Česká pošta denně zpracuje okolo dvou milionů poštovních zásilek. Kromě dopisů jsou to balíky, složenky a další finanční produkty. Operací, které se odehrají každý všední den na poštách, je určitě víc než deset milionů.

Česká pošta byla významným partnerem statistického úřadu při sčítání lidu. Jak vaši účast hodnotíte?
Naši lidé odvedli velký kus práce. Připouštím, že nějaké drobné chyby tam byly, ale pevně věřím, že na sčítání se bude vzpomínat jen v dobrém.

Proplatí vám ČSÚ celou smluvní částku, nebo počítáte se sankcemi za některé dílčí potíže?
Mohu pouze prozradit, že v pátek jsme dospěli k vzájemné dohodě, která se týká platby za služby odvedené v rámci provozu call centra. Nicméně předpokládám, že jednání ukončíme už tento týden.

Chystá se v dohledné době zdražení listovních zásilek, balíků či složenek?
Nic takového nemáme v plánu. Zdražování služeb není cesta, kterou se chceme aktuálně vydat.

Naopak asi budete rozvíjet ty doplňkové. Velmi úspěšná třeba byla edice známek s postavičkami z Čtyřlístku. Nedávno vyšel jako poslední Bobík. Budete v tom pokračovat?
Určitě. Máme šikovného marketingového ředitele a ten má podobných nápadů plno.

KDO JE ING. PETR ZATLOUKAL (40)
Je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.
Kariéru zahájil na ministerstvu vnitra, kde působil jako bezpečnostní poradce a ředitel odboru informačních technologií.
Od roku 2002 zastupoval stát v dozorčí radě telekomunikační společnosti Telefónica (dříve Český Telecom).
V České poště Zatloukal působí od konce roku 2007. Byl vrchním ředitelem divize poštovní provoz a logistika, letos v březnu byl pověřen řízením ČP po odvolání bývalé generální ředitelky Marcely Hrdé.
Je ženatý a má dvě dcery.