Peníze mají směřovat na realizaci podpůrného programu, při němž by bylo poskytnuto jednorázové stipendium vybraným studentům finálního ročníku lékařských fakult.

Stipendium v plánované výši 150 tisíc korun je určeno studentům, kteří se zavážou vybrat si jeden z požadovaných a málo obsazených specializačních oborů v regionu a budou pracovat po ukončení studia alespoň čtyři roky na území Královéhradeckého kraje.

„O stipendium mají studenti zájem – nejvíce jich je z hradecké fakulty. V minulém roce program zafungoval dobře. Nicméně podpora byla určena pro větší počet studentů, než jich nakonec projevilo zájem,“ říká člen lékařský náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jaroslav Malý.

Požadovaná částka by při odsouhlasení Zastupitelstvem mohla být navýšena o 700 tisíc korun oproti minulému akademickému roku a počet specializačních oborů by se rozšířil z deseti na čtrnáct.

Jedná se o obory, jejichž personální zajištění je na území kraje nejvíce problémové.

Do minulého stipendijního programu se přihlásilo dvacet žadatelů.

Zdravotnický nadační fond by měl zájem vyhlásit i další stipendijní programy, které by přivedly nové lékaře do lůžkových zdravotnických zařízení na území Královéhradeckého kraje.

Ve fázi příprav je také návrh stipendijního programu pro všeobecné sestry. „Všechny tyto programy by byly velmi potřeba, ale je jasné, že bude záleží na prioritách a finančních možnostech kraje. Je zřejmé, že efektivní podpora zdravotnictví kraje bude muset být systematická a vyžádá si stovky milionů korun,“ dodal Malý.