„Požadujeme, aby byla zvýšena bezpečnost na silnici číslo 35 v místech vjezdů a výjezdů k obci Všestary u Rozběřic a ve směru od Hradce Králové u bistra.

Žádáme provést v těchto místech účinná stavebně technická opatření, která by spočívala v rozšíření vozovky a vytvoření připojovacích a odbočovacích pruhů,“ stojí kromě jiného v textu petice, kterou organizátoři zaslali na sedm státních a krajských organizací. Případně doporučují snížit nejvyšší povolenou rychlost na 70 kilometrů za hodinu.

Lidé ze Všestar, Rozběřic, Lípy, Chlumu i Rosnic tak vyvíjejí tlak na příslušné orgány, aby se zoufalou situací něco konečně udělaly. Občané dali tak další zbraň do rukou starostky Zuzany Zlatohlávkové, která se silničáři, policií i krajem o zřízení odbočovacích a připojovacích pruhů v kritických křižovatkách vyjednává od loňského roku. Zatím bez konkrétního závěru. „Snad si odpovědné orgány uvědomí, že nejde o výkřik zblázněné ženské na starostenské sesli, ale že požadavky mají širokou podporu,“ vítá petici starostka.

Signatáři petice zároveň požadují výstavbu protihlukové stěny na nadjezdu u Všestar. „Hluková zátěž z nadjezdu je značná, zejména když auta přejíždějí dilatační spáry. V létě se nedá při otevřeném okně spát,“ tvrdí Martin Hlaváček z petičního výboru.