V květnu a v červnu se nejčastěji jedná o včely, které hledají místo pro svou matku. Vosy se ve zvýšené míře vyskytují nejvíce v červnu, 
a to ve spárách zdiva, na balkonech bytů či v podbití domů. V červenci a srpnu především pak v okolí ovocných stromů.

„Hasiči likvidují roje pouze tehdy, pokud hrozí nebezpečí. Jednotky proto vyjíždějí odstraňovat bodavý hmyz na veřejná prostranství, jakými jsou dětská hřiště, okolí veřejných budov, ale také areály mateřských a základních škol či  domovy důchodců," uvedla Alena Kuthanová z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dodala, že pokud se roj usadil poblíž obydlí, kde jsou ohroženy bodnutím děti, senioři nebo osoby alergické na bodnutí, hasiči mohou být taktéž přivoláni.

Hmyz by měl být odchytáván nejlépe v ranních či večerních hodinách, kdy není rozlítaný a je tak odstraněno nejvíce jedinců. Roj lze zklidnit vodní mlhou či kouřem.

Poté je sklepnut do rojáčku nebo je možné použít průmyslový vysavač. Na špatně přístupných místech jsou hnízda likvidována za pomoci insekticidů.