Radnice například reagovala na připomínky členů Komise místní samosprávy Střed města a do povrchu chodníku z kamenných kostek byl vložen pás hladké dlažby. Ten „myslí“ i na maličkosti – na ženy v lodičkách na vysokých podpatcích.

Rozhodující ovšem jsou úpravy chodníků pro nevidomé, vozíčkáře či rodiče s kočárky. Nově upravená trasa D, za kterou radnice zaplatila 10,5 milionu korun, tak převádí nejen obyvatele města bezpečně a bez překážek frekventovanou pravobřežní částí centra.

„Středem našeho zájmu nyní bylo území, kde se nachází množství objektů z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb,“ řekl Ivan Čakány z odboru správy majetku města hradeckého magistrátu.

Bez problémů by se tak občané měli pohybovat mezi budovou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, areálem Gočárových škol, poliklinikou I, pozemkovým úřadem, krajským ředitelstvím Policie ČR, dětským hřištěm, jídelnou důchodců, Sborem kněze Ambrože s kolumbáriem a kulturním domem Střelnice.

„Samotná rekonstrukce nespočívala jen v obnově chodníků, snížení obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé. Z pohledu zvýšení bezpečnosti dopravy byly zkráceny nevyhovující přechody pro chodce a instalováno jejich nasvětlení. Podpora těchto dopravně bezpečnostních opatření se podle údajů policistů příznivě odráží ve snižujících se statistikách vážných dopravních nehod chodců,“ vysvětloval Ivan Čakány.

Trasy bez bariér, které ve městě slouží
-Trasa A propojuje prostor před budovou Magistrátu města Hradce Králové s kulturně společenským centrem Adalbertinum podél Gayerových kasáren a dále s budovou lékařské fakulty.
- Trasa B vede po Eliščině nábřeží do lokality Aldis. Na této trase se nachází například budova České spořitelny, Muzea východních Čech, Filharmonie a městské lázně.
- Trasa C zajišťuje propojení prostoru u budovyMmHK s krajským soudem a dále s objekty na Pospíšilově třídě, jimiž jsou například Gymnázium B. Němcové, SPŠ stavební, pošta či LDN.
- Nová trasa D vede mezi budovou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, areálem Gočárových škol, poliklinikou I, pozemkovým úřadem, krajským ředitelstvím Policie ČR, dětským hřištěm, jídelnou důchodců, Sborem kněze Ambrože s kolumbáriem a kulturním domem Střelnice.

Při úpravách komunikací město spolupracovalo například se zástupci organizací hájících zájmy handicapovaných osob. „Odstranění bariér přispívá ke snižování obav handicapovaných ze samostatného pohybu ve městě. A právě samostatnost pomáhá vyrovnávat jejich příležitosti v životě,“ říká vedoucí královéhradeckého střediska Tyfloservisu Daniela Morávková, která je současně i lektorkou nácviku prostorové orientace pro nevidomé.

„Hradec si nevede špatně. Největší problémy máme v pražském metru, tam se ani nejde s našimi dětmi dostat,“ řekla nám vedoucí učitelka Hana Zábranská z hradecké MŠ a ZŠ Prointepo, která zajišťuje péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením. Jak dodala, řidiči městské dopravy se jim již naučili zastavovat blízko u obrubníků, většina z nich nabídne také plošinu. „Nejhorší je situace na Velkém náměstí, kde chybějí nájezdy na chodníky, ale i ty jsou v dezolátním stavu. Do podloubí se nezajedeme. A například chybí dostupnost do Regioncetra, do garáží je přístup, ale výtahem se nahoru nikdo nedostane,“ uvedla.

Komentář Jitky Hodasové
V Komisi místní samosprávy Střed města v Hradci Králové zřejmě zasedá většina žen. Jedině tak si vysvětluji požadavek, který vzešel právě od této instituce směrem k projektantům úseků pro pěší v centru města. Do povrchu chodníku z kamenných kostek byl totiž vložen speciální pochůzný pás hladké dlažby, který vyvažuje nástrahy kostkového povrchu na nohy v podpatcích. Muže by tohle nenapadlo. Nic proti dlažbě, ale pokud si chcete vyrazit v pěkném oblečení doplněném botičkami na jehlách, je to o podvrtnutou nohu, ulomený nebo alespoň sežmoulaný podpatek. Také chůze se z elegantní mění na klopýtání doprovázené peprnými výrazy postižené dámy. Obzvlášť úžasné je v tomto směru Velké náměstí, kde raději chodím pouze po obrubnících, které jsou ještě jakž takž hladké, jinak mohu na uhlazenou chůzi zapomenout. O pásu pro chůzi na podpatcích slyším poprvé, možná bude Hradec v tomto směru průkopníkem, protože země plná bohaté historie a tedy samozřejmě plná chodníků s dobovou dlažbou ženským nohám ve vysokých podpatcích prostě nesvědčí.