Jak Fakultní nemocnice Hradec Králové informovala, moderní biometr výrazně zjednodušuje plánování a výběr nitroočních čoček s komplikovanými optickými parametry, které řeší současně i presbyopii (oční vadu, často se vyskytující u lidí vyššího věku. Jedná se o projev degenerace materiálu oční čočky) a astigmatismus (při astigmatismu může být vnímaný obraz v jedné rovině rozmazaný, zatímco v druhé rovině ostrý. Vnímání takového obrazu je nepříjemné a znemožňuje kvalitní vidění).

„Měření různých hodnot a parametrů umožní lékaři provést důkladnou analýzu a schválení naplánování celé operace. Díky síťovému připojení získává tyto informace chirurg na operačním sále. Následně pomocí navigačního systému, který je kompatibilní s biometrem, získává přesný popis vstupů do oka a hodnotu síly, případně také přesnou pozici osy nitrooční čočky,“ uvedl přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Libor Hejsek.

Podle něho operace šedého zákalu již není jen výměna staré čočky za jinou: „V jedné době můžeme velmi dobře zlepšit také dioptrický stav oka, nebo dokonce i umožnit dobré vidění na více vzdáleností a omezit potřebu brýlí.“

Onemocnění označované šedý zákal postihuje oční čočku, která se vlivem věku či některých patologických stavů zakalí. Následkem toho pacient vidí rozmazaně a nekontrastně. Jedinou možností léčby je operační zákrok, při kterém se šedým zákalem postižená čočka nahradí čočkou umělou. Oční klinika FN HK každý pracovní den provádí v souvislosti se šedým zákalem až tři desítky operací. /Zdroj: FN HK/

Hradecká fakultní nemocnice musí kromě sanitek, zásobovacích vozů a aut zaměstnanců zvládnout nápor pacientů z celého kraje. To se dlouhodobě nedaří.
Parkování v hradecké nemocnici? Místo hledejte na sídlišti nebo jeďte autobusem

Kromě nejmodernějších postupů v operativě šedého zákalu (který se v hradecké fakultní nemocnici operuje i s použitím femto-laseru) se také na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové provádí dioptrické řešení refrakčních vad mladých pacientů vysoce sofistikovanými laserovými zákroky na rohovce.

„Na Oční klinice nabízíme i řešení dioptrických refrakčních vad mladých pacientů metodami PRK nebo femto-LASIK, při kterém používáme femtosekundový laser LenSx s excimerovým laserem od legendární značky Schwind. Pro pacienty, kteří nemohou z anatomických důvodů podstoupit laserovou operaci můžeme díky vyspělému instrumentáriu a zkušeným chirurgům nabídnout implantace tzv. fakických nitroočních čoček a tak zbavit mladé pacienty brýlové korekce,“ doplnil mluvčí nemocnice Jan Špelda.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás také zajímat: Největší stavba, největší jeřáby. Podívejte se na obří stroje u nemocnice

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal