Problém však je, že nikdo neví, kde se pozůstalí po řídícím učiteli zdržují. Malý kousek pozemku jim totiž ve svém posledním pořízení učitel odkázal v březnu roku 1946.

„Podle kšaftu se jedná o šest jeho příbuzných. Ty nyní dohledáváme tak, aby se od nich dal pozemek odkoupit, ale je to opravdu detektivní práce do které jsme zapojili i lidi z pardubického okresního archivu,“ říká u topolů, které lemují Labe, němčický starosta Jaroslav Štěpánek.

„Právě mezi těmito topoly by měla v budoucnu stát lávka, ale pro příjezd k ní potřebujeme právě pozemky od Jedličků,“ uvádí starosta a ukazuje na úzký pruh trávy, která je jen na dohled od stávajícího mostu. Právě k němu se původně měla lávka přimknout, proti však byli památkáři. Most, který byl postaven ve třicátých letech minulého století firmou Ing. Josef a František Novák z Hradce Králové, je totiž památkově chráněn.

„Cyklostezka by tak měla jít pod jeho obloukem a napojit se na uvažovanou lávku. Po ni by se pak dostala na naše pozemky a dále by vedla na Kunětickou horu. Ale opravdu nám tím kouskem pozemku pan řídící trošku zavařil,“ dodal starosta.

Čtyři roky do promlčení

Pokud se nepodaří němčickou detektivku dotáhnout do konce, je připravena náhradní varianta, která počítá s tím, že cyklostezka skončí u němčického mostu a bude pokračovat až za ním. O zavaření ze strany bývalého učitele mluví i manažer celé stavby Tomáš Jeřábek.

„Je to trošku komplikace. Opravdu se jedná jen o malý kousek pozemku. Ten by se nám mohl dostat do ruky až po roce 2024, kdy se pozemky neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka stane majitelem stát,“ řekl Tomáš Jeřábek s poukazem na to, že když se o takovéto pozemky do konce roku 2023 majitel nepřihlásí, propadnou státu.

„Takže teoreticky se k nim po tomto roce dostaneme. Tedy pokud se do té doby v rámci vyvěšeného řízení majitelé nepřihlásí. Do té doby počítáme s tím, že cyklostezka povede přes most. Samozřejmě, že s lávkou by to bylo komfortnější,“ dodal Tomáš Jeřábek a nastínil, jak to se stezkou, která zatím od Hradce Králové končí u Vysoké nad Labem v budoucnu bude.

„Úseky Dříteč - Němčice  a Němčice - Kunětická hora mají požádáno o stavební povolení a postupně doplňujeme požadavky stavebního úřadu. V případě kladného projednání chceme realizaci stihnout v roce 2021 - 2022 dle přísunu dotačních a krajských financí.“ V úseku Vysoká nad Labem – Opatovice v současné době stačí vykoupit poslední pozemek. „Na tomto úseku začínáme projektovat sloučenou dokumentaci pro územní a stavební povolení. Plán výstavby, pokud budou finance, je na rok 2022,“ dodal Tomáš Jeřábek a informoval i o úseku Opatovice – Dříteč:

„Zde řešíme pozemky směrem od obce Opatovice za elektrárnou (hodně soukromých vlastníků), nicméně pomalu postupujeme dále. Horizont výstavby nechci zatím odhadovat, jednání s vlastníky můžou být rychlá, ale také ne. Poté se stezka napojí na již existující trasu Dříteč - Hrad Kunětická hora.“