Dioxinová aféra v Německu urychlila krizi českých chovatelů prasat. Jatka a potažmo obchodní řetězce nakupují kvůli dumpingovým cenám ve velkém maso ze zahraničí, které je však ohrožené nebezpečnými dioxiny.

„Pokud to půjde tímto tempem, do dvou let skončí až 30 procent tuzemských masokombinátů,“ varoval v úterý v Pardubicích prezident České agrární komory Jan Veleba.

Podle něj válcování českého trhu masem z Německa urychlil právě nynější pokles zájmu německých zákazníků o vepřové kvůli dioxinům.
„Kam s přebytečným masem? Česko je první na ráně. Stát přitom nemá situaci pod kontrolou. Vyšetřena není ani desetina procenta dovezených prasat. Na rozdíl od Ruska, které si trh hlídá mnohem ostražitěji, nebo Číny či Koreje, která dovoz prasat zcela zakázala,“ dodal šéf Svazu chovatelů prasat Jan Stibal.

Kritika se snesla i na Evropskou unii, která podle farmářů uplatňuje dvojí metr. Když se dioxiny objevily před dvěma roky v Irsku, Evropská komise ihned přijala tvrdá opatření. V případě Německa, hegemona EU, vládne podle farmářů ticho po pěšině.

Každý měsíc překročí západní hranice směrem do Česka 85 kamionů s prasaty. „V současnosti je ze zahraničí zhruba 40 procent masa na českých pultech. Dovoz sám o sobě by nevadil, pokud by nešlo o maso za dumpingové ceny, tedy ceny pod výrobními náklady. Ty jsou dosahovány díky skryté podpoře vlád západních zemí chovatelům formou nejrůznějších dotací,“ míní Bořivoj Binder, šéf jednoho z největších českých odbytových družstev Agropork.

Farmáři už vyzvali české masokombináty, aby se neřídily pouze cenou, ale zůstaly u českých chovatelů. Požadují rovněž – už kvůli dioxinové aféře – zavést povinné značení potravin podle země jejich původu.

Co jsou to dioxiny

• Označení skupiny pro více než 200 chemických látek podobné struktury, které se objevily jako vedlejší produkty při spalování uhlí a odpadů, zpracování kovů, pálení mořeného dřeva, bělení papíru chlorem apod.

• zjednodušeně dioxiny vznikají především při spalování odpadu obsahující sloučeniny s chlorem, či jako vedlejší produkty v chemické výrobě, kde se používá chlor. Rozšířily se tedy hlavně ve druhé polovině 20. století

• patří mezi nejvíce jedovaté látky na Zemi, z tohoto titulu jsou vysoce nebezpečné a toxické i ve stopových množstvích, přijatelné limity jsou stanoveny v pikogramech na kg živé hmotnosti (pikogram = trilióntina gramu)

• již minimální koncentrace způsobují hormonální poruchy, poruchy v reprodukci živočichů a člověka, poškození imunitního systému, jsou to látky karcinogenního charakteru. Působí negativně na lidský plod, přispívají ke vzniku vývojových vad, jsou přenášeny v mateřském mléce a způsobují poškození centrálního nervového systému

Zdroj: AKCR
Pokles stavů prasat v Česku

1960 3 499 kusů
1970 3 169 kusů
1980 4 797 kusů
1990 4 790 kusů
2000 3 688 kusů
2003 3 363 kusů
2010 1 909 kusů

Výroba vepřového masa:


2000 396 107 tun
2003 411 194
2009 284 572


• Od r. 2008 klesá výroba vepřového o 10 % ročně
• K 31. 3. 2011 se sníží stavy prasat meziročně o 13%
• V r. 2011 se pokles zvýší na 15 až 20 % a soběstačnost ve vepřovém klesne pod 50 %

Zdroj: AKCR