Na slavnostní otevření, které je naplánováno v prostoru parku za budovou Plicní kliniky hradecké fakultní nemocnice na 14.00, naváže NordicWalking pochod kolem řeky Labe. Ten je kromě zaměstnanců nemocnice určený i pro širokou veřejnost. Předpokládané ukončení akce je v 16. hodin.