„V posledních týdnech výrazně klesá počet pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, v těchto dnech přijímáme denně průměrně dva pacienty s covid-19, zatímco třeba v únoru počty přijímaných přesahovaly některé dny i dvě desítky,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Nemocnice začala s obnovováním provozu 9. dubna na jednom z oddělení Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Od pondělí 19. dubna nemocnice otevřela Dětské oddělení neurologické kliniky či na poloviční kapacitu operační provoz oční kliniky pro zajištění ambulantních operačních výkonů.

V úterý 20. dubna nemocnice zahájila dezinfekci, úklid a malování na třech dalších odděleních, například oddělení A Plicní kliniky, které začne pro pacienty fungovat od 28. dubna. „Postupně jak se bude vracet personál z covidových jednotek, budeme spouštět také ambulantní provozy. Samozřejmě i nadále musíme zajišťovat testování veřejnosti antigenními i PCR testy a také co nejrychleji pokračovat v očkování, což zajišťuje také náš personál,“ pokračoval profesor Palička, který dodal, že objednávání pacientů během obnovování neakutních operací se bude řídit klinickým stavem pacientů a potřebností výkonů.