Mimo jiné v souvislosti s ročním výročím projektu Nekuřácké nemocnice se pracovníci plicní kliniky zaměří na měření plicních funkcí, měření kouře (oxidu uhelnatého) v plicích a v neposlední řadě poradí i s odvykáním kouření formou praktických rad a prezentování výsledků léčby. Den bez tabáku se v hradecké fakultní nemocnici koná od 11 do 13.30 hodin.