Nemocnice bude odměny vyplácet z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), týkat se budou všech zaměstnanců, kteří mají úvazek 0,2 a více a odcházejí do starobního či plného invalidního důchodu. Již po odpracovaných pěti letech získává zaměstnanec odměnu ve výši 20.000 korun, která se poté bude každý další rok zvyšovat o 4.000 korun až do maximální výše 100.000 korun.

„Navýšením částky při odchodu do důchodu chceme poděkovat všem zaměstnancům, kteří věnují velkou část svého profesního života nemocnici a ocenit jejich dlouholetou práci pro zajištění chodu nemocnice a péče o pacienty. Hradecká nemocnice patří mezi stabilní zaměstnavatele a pro své zaměstnance zajišťuje nejrůznější benefity,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Nemocnice letos také poskytne jednorázovou dotaci 1.000 korun všem zaměstnancům do osobních zaměstnaneckých kont z FKSP nad rámec pravidelného přídělu.