Za účasti ředitele Oblastní nemocnice Náchod Miroslava Švábla, členů správní rady nadačního fondu a zástupců poskytovatelů příspěvků, proběhlo slavnostní vyhodnocení projektu přímo v nemocnici. Vyhodnocení bylo spojené i s prohlídkou oddělení následné péče a ukázkou nakoupených lůžek a nočních stolků.

„Tento konkrétní projekt Nadačního fondu Hospital, je součástí dlouhodobější strategie současné správní rady fondu s cílem obnovit maximální počet lůžek v nemocnici Broumov,“ uvedla předsedkyně správní rady nadačního fondu Eva Blažková.

Obměna se týkala 22 lůžek a nočních stolků Oddělení lůžek následné péče v přízemí broumovské nemocnice. Z toho jedno lůžko a noční stolek darovala nadačnímu fondu firma Proma Reha, která jako vítěz poptávkového řízení dodala všech 22 pečovatelských polohovacích lůžek a nočních stolků (na snímku).

„Správní rada provedla nesmírný kus práce, které si velice vážím. Obdivuji nasazení a schopnost oslovit společným tématem veřejný, podnikatelský i neziskový sektor,“ oceňuje práci fondu ředitel nemocnice Miroslav Švábl.

Osloveno bylo koncem roku 2007 celkem 160 podnikatelů a 25 obcí z regionu Broumovska a Policka. „Dohromady se v průběhu jednoho roku podařilo nashromáždit 1 061 000 korun. Příspěvek poskytly především obce z Broumovska a subjekty Podnikatelského klubu Broumovska, dále významnou částkou přispěla Nadace Komerční banky Jistota,“ děkuje Eva Blažková subjektům, které projekt podpořily. „Tabule s konkrétními subjekty (včetně finančních částek), které projekt podpořily, bude umístěna na chodbě Oddělení lůžek následné péče,“ dodala .

Náklady na projekt činily 725 tisíc korun, zbývající částku přibližně 300 tisíc korun, získanou od Města Broumov, nadační fond ponechal na svém účtu a plánuje ji využít jako povinnou spoluúčast při financování další etapy projektu obnovy lůžek, na kterou se pokusí získat peníze z evropských fondů.

Nadační fond, jehož zakladatelem je Město Broumov, lůžka i noční stolky předal broumovské nemocnici formou výpůjčky. „Nejedná se o první aktivitu současné správní rady fondu, protože již začátkem roku 2008 správní rada fondu rozhodla o nákupu hysteroskopu, který byl následně také předán do výpůjčky broumovské nemocnici,“ doplňuje Eva Blažková.

„Naši pacienti i ošetřující personál jsou s novými lůžky velmi spokojeni. Děkuji subjektům, které projekt podpořily, ale nejvíce správní radě fondu za jejich práci a těším se na další spolupráci ve prospěch nemocných z našeho regionu,“ uzavírá ředitel Miroslav Švábl.