Do konce června bude jasné, jakým směrem se bude do příštích voleb, v roce 2012, ubírat zdejších pět nemocnic. Zatím je jisté jen jedno. Bude sloučena litomyšlská nemocnice se svitavskou. Hlavním důvodem je jejich blízkost a z toho vyplývající plánovaná úspora nákladů. V budoucnu by tak měl každý okres v kraji jednu nemocnici.

A pravděpodobná je ještě jedna věc: kraj nepůjde cestou svých stranických kolegů z Královéhradeckého kraje. Ti chtějí tamní nemocnice, už nyní vystupující pod hlavičkou zdravotnického holdingu, sloučit do jediného zařízení. To by se jmenovalo Královéhradecká krajská nemocnice a dostane zpět statut příspěvkové organizace. Vedení kraje si od jejich sloučení slibuje úspory při nákupech materiálu. Druhým přínosem bude možná specializace jednotlivých zařízení na různé druhy péče.

„Tato cesta se nám nezdá vhodná. Krajských zdravotnických zařízení je v kraji hodně, nejsou to jen nemocnice, a mají odlišná zaměření. Vedle zamýšleného sloučení svitavské a litomyšlské nemocnice chceme nechat ostatní samostatné,“ uvedla pardubická krajská radní odpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Nemocnice by navíc měly nadále fungovat v režimu akciových společností.

Holding není třeba

Přesto by ale Tauberová chtěla řadu starostí nemocnic, například nákup léků, centralizovat a tím zlevnit. „Nemusíme ale kvůli tomu zřizovat holding jako v Královéhradeckém kraji. Toto by šlo soustředit na kraji, který je jejich jediným akcionářem,“ uvedla.

Tendr na zhotovitele koncepce vyhrála firma Stapro. Hotový projekt má předložit do konce června, v závěru roku pak o koncepci mají hlasovat krajští zastupitelé. Kraj za projekt zaplatí dva miliony korun.

„Nabídku předložilo osm společností. Společnost s ručením omezeným Stapro představila nejkomplexnější a nepropracovanější obsah zadání, projevila také nejhlubší znalost krajských zdravotnických zařízení,“ shrnula radní Tauberová kritéria, která rozhodovala o vítězi výběrového řízení. V užším výběru se rozhodovalo mezi Staprem a Českou spořitelnou. Krajská vláda nakonec dala na doporučení komise.

„Po předložení koncepce ji přes léto předložíme oponentuře komisi nezávislých odborníků. Připomínky budou do koncepce zapracovány před jednáním krajského zastupitelstva,“ dodala radní Tauberová.